Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Kalajoen ja Iijoen tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2016-2021 hyväksytty (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Iijoen vesistöalueella sijaitseva Pudasjärven keskusta ja Kalajoen vesistöalueella sijaitseva Alavieskan ja Ylivieskan väli ovat valtakunnallisesti merkittäviä tulvariskialueita. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut alueille tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa käsitellään mm. tulvariskialueille nimettyjen yhteistyöelimien eli Iijoen vesistöalueen tulvaryhmän ja Kalajoen vesistöalueen tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- tai rannikkoalueille perustuu lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta. Suunnitelmaan sisältyy myös viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristöselostus.

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskilain 18 § perusteella tulvariskien hallintasuunnitelmat ja niihin sisältyvät ympäristöselostukset. Ministeriön päätös on annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän ajan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Päätös katsotaan tulleen asianomaisten tietoon, kun se on annettu. Julkipano on maa- ja metsätalousministeriön ilmoitustaululla ajalla 18.12.2015–18.1.2016. Julkipanoon liittyvät asiakirjat löytyvät maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta.

Tulvariskien hallintasuunnitelmat ja niihin sisältyvät ympäristöselostukset ovat sähköisesti nähtävillä 22.12.2015 lähtien osoitteissa http://www.ymparisto.fi/trhs/Iijoki ja http://www.ymparisto.fi/trhs/Kalajoki.

Sen lisäksi materiaalit ovat nähtävinä alueiden kunnissa sähköisenä sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Oulun toimipaikassa (Veteraanikatu 1, Oulu) paperisena 22.12.2015–18.1.2016 välisen ajan.

Kaikki maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät tulvariskien hallintasuunnitelmat on julkaistu osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Lisätietoja:
Ympäristöinsinööri Kaisa Kettunen, p. 0295 038 030
Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, p. 0295 038 430
sähköpostiosoitteet: [email protected]


Alueellista tietoa