Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Jätteen siirtoasiakirjasta uusi infosivusto verkossa - lue ja hyödynnä!

 

Laki vaatii tiettyjen jätteiden kuljetuksista siirtoasiakirjan. Siirtoasiakirjan tiedot on ilmoitettava SIIRTO-rekisteriin. Siirtoasiakirjavelvoite koskee kaikkia yrityksiä ja organisaatioita, jotka tuottavat, kuljettavat tai vastaanottavat jätettä.

ELY-keskus tarkistaa, että sen valvomilta laitoksilta lähteneistä jätteistä on laadittu siirtoasiakirjat ja että ne on toimitettu siirtoasiakirjarekisteriin. ELY-keskus tekee kuljetuksiin myös valvontaiskuja tien päällä yhdessä poliisin kanssa.

Lue perustiedot siirtoasiakirjan käytöstä ja vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin

Ympäristöministeriö ja Syke ovat julkaisseet toukokuussa Ymparisto.fi-sivustolla uuden verkkosivukokonaisuuden jätteen siirtoasiakirjoja laativien tueksi:

Sivuilta löydät jatkossa kätevästi perustiedot siirtoasiakirjan käytöstä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Voit etsiä sivulta tietoa omaan käyttöösi tai hyödyntää sitä esimerkiksi yrityksesi työntekijöiden perehdyttämisen ja kouluttamisen tukena.

Mukana on myös printattava infoarkki jaettavaksi asiakkaille tai kiinnitettäväksi ilmoitustauluille. Materiaalit on tuotettu kolmella kielellä (suomi, ruotsi, englanti).

Miksi siirtoasiakirja tarvitaan?

Siirtoasiakirjan käytöllä halutaan varmistaa, että tiettyjä jätteitä käsitellään Suomessa asianmukaisesti ja turvallisesti. Tämä on sekä ympäristön että ihmisten etu.

Siirtoasiakirjaan kootaan tiedot siirrettävän jätteen tyypistä, sen alkuperästä, tuottajasta, kuljettajasta sekä siitä, että jäte on päätynyt asianmukaiseen käsittelyyn.

Siirtoasiakirja vaaditaan aina, kun kuljetetaan jotakin näistä:

  • Rakennus- ja purkujäte (pl. pilaantumattomat maa-ainekset)
  • Vaarallinen jäte
  • Saostus- ja umpisäiliöliete (entinen sako- ja umpikaivoliete)
  • Hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete
  • Pilaantunut maa-aines
  • POP-jäte (Persistent Organic Pollutants, pysyvät orgaaniset yhdisteet).

Välitäthän tietoa siirtoasiakirjan oikeasta käytöstä ja uusista infomateriaaleista oman työpaikkasi ammattilaisille.

Lisätietoja