Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Etelä-Pohjanmaalla on todettu tarve ulkomaisen työvoiman rekrytoinnille (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan TE-palvelut ja ELY-keskus selvittivät loppukeväästä yritysten kansainvälisen työvoiman rekrytointitarpeita, jonka perusteella todettiin ulkomaisen työvoiman olevan vaihtoehtona tarvittavan työvoiman saamiselle. Selvitys oli jatkoa viime vuonna Innolinkiltä tilattuun yrityspäättäjätutkimukseen.

"Akuutteihin työvoimatarpeisiin reagoitiin heti Innolinkin tutkimustulosten perusteella ja työ jatkuu edelleen. Tapahtumia on tulossa ja uusia suunnitellaan", kertoo yksikön päällikkö Marjut Leppänen ELY-keskuksesta. Syksyllä TE-palvelut järjestää Matchmaking-tapahtuman yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Tavoitteena on löytää ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa opiskeleville harjoittelu- ja työpaikkoja alueeltamme. Tulossa on muun muassa Online rekrytointi tapahtumia EURES-verkoston kautta, jonne alueen yrityksiä halutaan mukaan. Valmistelussa olevan alueellisen Kokka kohti Suomea -hankkeen toivotaan tuovan omalta osaltaan ratkaisuja työvoimatarpeisiin.

TE-palvelujen yritysasiantuntijat ovat yrityskäynneillään keränneet lisää tietoa yritysten työvoiman tarpeista ja osaavan työvoiman löytymisestä. Tavoitteena on ollut saada myös selville, kuinka suuri joukko yrityksiä on sitoutunut kansainvälisen työvoiman rekrytointitoimenpiteiden tehostamiseen. Sitoutuneiden yritysten määrä, rekrytointitarpeet ja mihin tehtäviin ratkaisee käynnistettävät uudet toimenpiteet.

TE-palveluiden yritysasiantuntija Eija Hahtokari toteaa, että Härmänmaan alueella on selkeitä tarpeita ja yritykset ovat kiinnostuneita ja valmiita palkkaamaan ulkomaalaistaustaisen työntekijän, mutta lähes kaikissa on vaatimuksena kielitaito (suomi) ja kohtalaisen hyväkin.

"Monilla yrityksillä on jo pitkäkin kokemus ulkomaalaisista työntekijöistä ja pitävät heitä edelleen ahkerina ja tekevinä työntekijöinä ja mielellään rekrytoivatkin ulkomailta tekijöitä", Hahtokari kertoo. "Lähtömaalla ei ollut merkitystä", hän jatkaa.

Haastavana Hahtokari näkee sen, että yritysten on vaikea ennakoida rekrytointitarvetta useamman kuukaudenkaan päähän, koska tarve uusille työntekijöille on pääsääntöisesti heti.  

Myös Kuusiokunnissa ulkomaisen työvoiman rekrytointikynnys on madaltunut johtuen osaavan työvoiman saatavuudesta. Erityisesti hoiva-alalla, mutta myös matkailu-, metalli-, puu-, ja maatalousalalla. "Yritysten on helpointa ja nopeinta työllistää maassa jo olevia ulkomaalaistaustaisia tai Euroopan alueelta, johtuen yritysten lyhyestä tilauskannasta ja työlupaprosessista", kertoo yritysasiantuntija Johanna Olsson.

Haastattelussa olleista 125:stä yrityksestä 67 prosenttia ilmoitti työvoimatarpeista, eikä osaavaa työvoimaa löydy tästä joukosta 53 prosentille.   Akuutti työvoimatarve on 54 prosentilla 84:stä vastaajasta. Vastauksista voidaan todeta, että 72 prosenttia kokee ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin olevan keino ratkaista työvoima- ja osaamispulaa. Osaajapulasta kärsivät erityisesti sosiaali- ja terveysalat, kone- ja teknologiateollisuus, palvelualat ja maatalous. Eniten on tarvetta suorittavan tason työntekijöistä. Työvoimaa lähdettäisiin mieluiten hakemaan Euroopasta ja lähialueilta (Ukraina, Venäjä), mutta kaukomaat kuten Thaimaa, Vietnam ja Filippiinit ovat myös haluttuja lähtömaita.

Lisätiedot

Leena Tuohimaa-Kari, TE-palvelut 0295 046 637

 


Alueellista tietoa