Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Epävarmuus tulevaisuudesta korostuu entistä voimakkaammin alueellisissa kehitysnäkymissä

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa luo epävarmuutta kansainväliseen talouteen, ja sodan kerrannaisvaikutukset ovat laajat. Hintojen nousu heikentää kuluttajien ostovoimaa, nostaa tuotantokustannuksia ja vähentää investointihalukkuutta. Toisaalta alueilla nähdään, että moni myönteinen asia etenee nyt vauhdilla, kuten kiertotalous, digitalisaatio ja puhtaan energian ratkaisut.

Arviot perustuvat 24.10.2022 julkaistuun maakuntien ja seutukuntien nykytilaa ja lähiajan kehitysnäkymiä tarkastelevaan katsaukseen, jonka ELY-keskukset ovat laatineet yhdessä muiden keskeisten aluekehittäjien kanssa. Katsauksen arviot on tuotettu syyskuussa. Alueelliset kehitysnäkymät kootaan julkaisuksi kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin.

Sodan vaikutukset ovat jääneet pelättyä vähäisemmiksi, mutta erityisesti energian hinnan nousu huolestuttaa 

Alueiden arvioiden mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on tähän mennessä aiheuttanut lähinnä välillisiä vaikutuksia ja suorat vaikutukset yrityksiin ovat jääneet pelättyä vähäisimmiksi. Alueiden talouskehityksen suurin ajankohtainen uhka on energian hinnan raju nousu, joka vaikuttaa niin teollisuuden kuin palvelusektorin kannattavuuteen ja toimintaedellytyksiin.

Maatalouden kannattavuusongelmat ovat syventyneet lannoitteiden ja energian hinnannousun johdosta, vaikkakin kohonneita kustannuksia on jossain määrin saatu siirrettyä tuotteiden hintoihin.

Rakennuskustannusten nousu on aiheuttanut joidenkin suunniteltujen hankkeiden siirtämistä ja kustannusarvioita on jouduttu tarkistamaan. Vaikka rakentamisen ennakoidaankin jossain määrin hiipuvan, on käynnissä tai alkamassa merkittäviä hankkeita runsaasti eri puolilla maata. 

Sota on vauhdittanut investointeja uusiutuvaan energiaan

Meneillään olevan kriisin arvellaan toisaalta myös olevan tekijä, joka voi nopeuttaa myönteistä kehitystä, kuten esimerkiksi kiertotaloutta, digitalisaatiota, energiaomavaraisuutta, uusien markkinoiden avautumista ja erilaisiin riskeihin varautumista. Venäjän aloittama hyökkäyssota on vauhdittanut energiatuotannon murrosta kohti uusiutuvia energialähteitä, kun pyritään nopeasti irtautumaan venäläisestä tuontienergiasta.

Eri puolilla maata on käynnissä tai suunnitteilla merkittäviä tuulivoima- ja aurinkovoimahankkeita. Suuria odotuksia kohdistuu vireillä oleviin vihreän vedyn hankkeisiin. Maatilayritykset investoivat yhä yleisemmin biokaasu- ja aurinkoenergiaan. Energiapuun kysyntä ja hinta ovat nousseet, kun tuonti Venäjältä on loppunut ja turpeen tuotantoa ajetaan alas. 

Työllisyys on kehittynyt hyvään suuntaan, mutta lisää osaajia tarvitaan

Työvoiman saatavuus on ollut ongelma jo pitkään ja tilanne on vaikeutunut entisestään. Sote-alan työvoimapulasta raportoidaan kautta maan, ja ICT-alalla pula osaajista on merkittävä kasvun este. Korona-aikana alan vaihtaminen yleistyi, mikä osaltaan näkyy nyt sote-alan lisäksi matkailu- ja ravitsemisalan työvoimapulana. Katsauksessa todetaan, että työvoiman saatavuuden turvaamisessa katse kääntyy yhä useammin työperäisen maahanmuuton suuntaan.

Lue lisää

Epävarmuus tulevaisuudesta korostuu entistä voimakkaammin alueellisissa kehitysnäkymissä (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 24.10.2022, tem.fi)