Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Energiatuet siirtyvät ELY-keskuksista Tekesiin 2017

Energiatukien käsittely, päätöksenteko ja hallinnointi siirtyvät vuoden 2017 alusta ELY-keskuksista Tekesiin. Käyttöehdot ja rahoitettaviksi hyväksyttävät kohteet säilyvät siirrossa ennallaan.

Energiatukien päätavoitteena on edistää uuden energiateknologian käyttöä.

Yritykset, kunnat tai muut yhteisöt voivat saada energiatukea investointi- ja kehittämishankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, edistävät energian säästöä, tehostavat energian tuotantoa tai käyttöä tai vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja.

Energiatukea tulee hakea ennen hankkeen aloittamista. Vuonna 2017 uudet energiatukihakemukset tulee osoittaa Tekesille sähköistä asiointipalvelua käyttäen. Sähköinen asiointipalvelu avautuu tammikuun loppupuolella.

ELY-keskukset siirtävät Tekesin käsiteltäviksi ne hakemukset, jotka on jätetty ELY-keskukselle, mutta joihin ei ole tehty päätöstä vuoden 2016 loppuun mennessä. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään hakemustensa siirtämiseksi ELY-keskuksista Tekesiin.

Käynnissä olevat hankkeet hoidetaan loppuun ELY-keskuksissa

Vuonna 2016 tai sitä ennen käynnistyneiden energiatukihankkeiden raportointi ja mahdolliset muutokset hoidetaan ELY-keskuksissa. Em. päätösten maksatukset hoitaa edelleen KEHA-keskus.

ELY-keskukset ovat myöntäneet energiatukiin vuosittain noin 17 miljoonaa euroa. Rahoitettuja hankkeita on ollut noin 500 vuodessa.

TEM avasi energiateknologian suurten investointitukien haun

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut hallituksen energiakärkihankkeeseen liittyvän energiateknologian investointitukien haun. Tuki on tarkoitettu niihin yli viiden miljoonan euron investointeihin, joilla voidaan parhaiten edistää tulevaisuuden energiaratkaisuja vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi ja jotka ilman investointitukea jäisivät toteuttamatta.

Lisätietoja

Markku Mäkelä
markku.makela(at)tekes.fi
p. 050 339 2516

Tekesin sähköinen asiointipalvelu www.tekes.fi/asiointi


Alueellista tietoa