Alueellista tietoa

Uutiset 2022

ELY-keskusten EU-rakennerahastoista myöntämien tukien maksatukset viivästyvät

ELY-keskusten Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 EU-rakennerahasto-ohjelmasta myöntämien tukien ja avustusten maksatus viivästyy jälleen. Tietojärjestelmäongelmista johtuen erityisesti yritystuki- ja kehittämishankkeiden sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) hankkeiden maksatukset lykkääntyvät loppukevääseen.

 

ELY-keskusten Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 EU-rakennerahasto-ohjelmasta myönnettyjen tukien maksatusaikataulut siirtyvät joidenkin tukimuotojen osalta reilulla kuukaudella eteenpäin.

Tämänhetkisen tiedon mukaan kehittämistoimenpiteitä ja investointeja (flat rate 7 % + 1,5 %) sisältävissä yritystuki- ja toimintaympäristön kehittämishankkeissa maksatusten arvioidaan käynnistyvän aikaisintaan 18.4.2024.

Tämän jälkeen on vuorossa ESR+ hankkeiden palkkojen yksikkökustannusmallin mukaisten flat rate 40 % hankkeiden maksatukset, aikaisintaan 30.4.2024.

Muut erilaisten palkkamallien ja yksinkertaistettujen kustannusmallien yhdistelmät ESR+, EAKR ja JTF-rahastoissa käynnistyvät arviolta aikaisintaan toukokuussa 2024.

Euroopan unionin rakennerahastojen hanketuet haetaan ja maksetaan EURA 2021 -järjestelmästä, josta on maksettu ennakkomaksuja yhteensä yli 80 miljoonaa euroa ja varsinaisia maksatuspäätöksiä on tehty noin 13 miljoonan euron edestä.

Maksatushakemuksia ELY-keskuksilla on sisällä yhteensä yli 700 kpl ja asiakkailla on valmistelussa noin 650 maksatushakemusta. Eniten maksatushakemuksia, joita ei voida vielä maksaa, on vireillä yritystuissa 205 kpl ja ESR+ flat rate 40 % kehittämishankkeissa 540 kpl.

EURA 2021 on työ- ja elinkeinoministeriön tilaama ja hallinnoima tietojärjestelmä. Pahoittelemme EURA2021 -tietojärjestelmän viivästymisestä tuensaajille aiheutuvaa haittaa.

Lue lisää

ELY-keskusten EU-rakennerahastoista myöntämien tukien maksatukset viivästyvät, ELY-keskuksen tiedote 27.3.2024 (sttinfo.fi)