Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskus tarkasti jätekuljetuksia yhteistyössä poliisin kanssa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus tarkasti tien päällä jätekuljetuksia yhteistyössä Lounais-Suomen poliisin kanssa tiistaina 24.5. Tarkastuspisteitä oli yhteensä kuusi, kolme Turun ja kolme Porin alueella. Tavanomaisen raskaan liikenteen ratsian yhteydessä jätekuljetusajoneuvoilta tarkistettiin jätekuljetuksissa vaaditut asiakirjat. Asiakirjoista käy ilmi muun muassa kuljettajan tai edustamansa yhtiön oikeus kuljettaa jätteitä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueella.

Tehovalvontapäivän aikana pysäytettiin Turussa 48 ja porissa 15 jätekuljetusajoneuvoa. Yli puolella tarkistetuista ajoneuvoista havaittiin puutteita asiakirjoissa, ne eivät joko olleet mukana tai kuljetus ei ollut siirtoasiakirjan mukainen. Poliisin kokemuksen mukaan kuljettajat olivat huonosti tietoisia jätekuljetusasiakirjoista ja rekisteröintivelvollisuudesta. Ilmeni myös joitain sitomattomia kuormia ja epäkuntoisia ajoneuvoja. ELY-keskuksen valvojille näin suuri tietämättömyys jätekuljetuksia koskevista määräyksistä tuli yllätyksenä. Tämän kokemuksen perusteella tiedotusta kuljetusliikkeille tullaan nopeasti lisäämään. Yhteistyö poliisin kanssa toimi erittäin hyvin ja sitä tullaan jatkamaan tulevaisuudessa.   

Jätettä syntyy Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa miljoonia tonneja vuodessa

Asianmukainen jätehuolto suojelee ympäristöä haitallisilta aineilta ja roskaantumiselta, ja jätemateriaalien hyödyntäminen vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Jätekuljetuksia valvomalla voidaan varmistaa, että syntyvä jäte kuljetetaan oikeaan paikkaan jatkokäsiteltäväksi ja edistää siten materiaalien palautumista kiertoon.

Yhdyskuntajätettä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa syntyy vuosittain noin 350 000 tonnia, josta noin 250 000 tonnia on kotitalousjätettä. Tämä on vain murto-osa teollisuudessa tuotetusta jätteestä, jota syntyy vuosittain noin 2,6 miljoonaa tonnia. Vaikka osa teollisuuden jätteestä hyödynnetään jo syntypaikallaan esimerkiksi energiana, suurin osa kuljetetaan muualle hyödynnettäväksi. Vuonna 2011 teollisuuden tuottamasta jätteestä noin 1,9 miljoonaa tonnia kuljetettiin muualle jatkokäsiteltäväksi. Ulkomaille jätettä vietiin Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta vuonna 2011 noin 116 000 tonnia, joka on noin kolmasosa kaikesta ulkomaille viedystä jätteestä.

Jätekuljetuksia liikkuu teillämme päivittäin satoja

Yhdyskuntajätettä kuljettavaan pakkaavaan jäteautoon mahtuu jätelajista riippuen noin 10 tonnia jätettä. Jätettä sisältävä täysperävaunullinen rekka taas kuljettaa kerrallaan jätelajista riippuen noin 30–40 tonnia jätettä. Kaiken Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa syntyvän jätteen kuljettaminen vaatii arviolta kymmeniä tuhansia kuljetuksia vuosittain ja satoja kuljetuksia päivittäin.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen jätehuoltorekisterissä on noin 400 rekisteröitynyttä kuljettajaa

Ammattimaisesti jätteitä kuljettavan toimijan tulee olla rekisteröityneenä ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin, johon kirjataan muun muassa, mitä jätteitä toimija kuljettaa. Jätelain mukaan jätteenkuljettajalla tulee olla aina mukanaan ote jätehuoltorekisteristä ja se täytyy pyydettäessä esittää viranomaiselle.

Valvontakampanjasta ja jätekuljetuksista löytyy lisää tietoja verkosta:

Lisätietoja kampanjasta:

Maria Hughes, suunnittelija, maria.hughes@ely-keskus.fi, 0295 023 030

Lisätietoja jätekuljetusten valvonnasta ja jätehuoltorekisteristä:

Marja-Riitta Koivisto, tarkastaja, marja-riitta.koivisto@ely-keskus.fi, 0295 022 881
 

(Tiedotteen kuvat: Saila Porthen ja Anu Lillunen, Varsinais-Suomen ELY-keskus)


Alueellista tietoa