Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskukset suhtautuvat myönteisesti aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamiseen (ELY-keskus)

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristokeskukset (ELY-keskukset) kannattavat omien ja maakunnan liittojen sekä TE-toimistojen tehtävien siirtämistä lähes kokonaisuudessaan ja tarkoituksenmukaisesti  myös kuntien ja Aluehallintovirastojen (AVIen) tehtävien siirtämistä toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille. Uudet itsehallintoalueet on luotava asiakkaiden palvelutarpeet mahdollisimman hyvin huomioiden.

ELY-keskusten ylijohtajat toteavat, että palveluja voidaan tuottaa myös itsehallintoalueiden yhteistyönä hyödyntäen keskittämisten ja erikoistumisten edut täysimääräisesti. Itsehallintoalueiden yhteistyöalueet on tarkoituksenmukaista yhtenäistää siten, että asiakkaat saavat yhtenäisen palvelukokonaisuuden yhdestä palvelupisteestä. Lisäksi uusia hallinnonalakohtaisia valtion keskusvirastoja ja valtionhallinnolle jäävää erillistä ja harvaksi jäävää alueviranomaisten verkkoa tulee välttää.

ELY-keskusten ylijohtajat ovat kertoneet kantansa 13.1.2016 valtiovarainministeriössä pidetyssä alue- ja maakuntahallinnon uudistamisesta järjestetyssä kuulemistilaisuudessa.

Liitteenä ELY-keskusten ylijohtajien lausunto ja kuulemistilaisuuden esitys, joista selviää tarkemmat näkemykset itsehallintoalueille siirrettävistä tehtävistä ja palvelujen organisoinnista.

Liite 1: ELY-keskusten ylijohtajien lausunto

Liite 2: ELY-keskusten ylijohtajien esitys kuulemistilaisuudessa

Lisätietoja antavat:

ELY-keskusten ylijohtajat:

Ylijohtaja

 

 

Gunnar Leena

0295 029 136

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Häkkinen Pekka

0295 024 153

Etelä-Savon ELY-keskus

Karvonen Marja

0295 022 111

Satakunnan ELY-keskus

Niiranen Ari

0295 026 166

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Piirainen Rita

0295 021 257

Uudenmaan ELY-keskus

Puolitaival Kimmo

0295 022 588

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Pääkkönen Kari virkavapaalla,

sijainen Jaana Korhonen

0295 023 800

Jaana Korhonen

0295 023 560

Kainuun ELY-keskus

 

Räinä Matti

0295 038 279

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Saarela Pirkko

0295 037 122

Lapin ELY-keskus

Savolainen Pekka

0295 025 171

Hämeen ELY-keskus

Soininen Mika

0295 027 403

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Suomela Kaj

0295 028 687

Pohjanmaan ELY-keskus

Vestala Leena

0295 036 216

Pirkanmaan ELY-keskus

Virranta Kari

0295 026 699

Pohjois-Savon ELY-keskus

ylijohtajan sijainen, Kari Lehtinen

0295 024 755

Keski-Suomen ELY-keskus

 

 


Alueellista tietoa