Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Aluekehittämispäätös linjaa alueiden kehittämisen painopisteet hallituskaudelle

Valtioneuvosto hyväksyi 27.3.2024 valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet. Aluekehittämispäätöksellä tavoitellaan uudistuvia ja hyvinvoivia alueita.

Hallituskausittain laadittavalla aluekehittämispäätöksellä linjataan valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä sekä ohjataan eri hallinnonalojen ja maakuntien liittojen alueiden kehittämistä ja toimenpiteiden yhteensovittamista.

Hallituksen aluekehittämispäätöksen 2024–2027 – Uudistuvat ja hyvinvoivat alueet painopisteet ovat:  

  • kestävä elinvoima ja investoinnit  
  • hyvinvoiva väestö ja yhteisöt  
  • vetovoimainen elinympäristö ja monimuotoinen luonto.

Kaikkia painopisteitä yhdistää kokonaisturvallisuus, kansainvälisyys sekä aluelähtöisyys. Lisäksi päätöksessä on tunnistettu aluekehityksen ja valittujen painopisteiden kehittämisen edellytyksinä alueiden saavutettavuus, työvoiman saatavuus ja työllisyys sekä osaaminen ja sivistys.

Lue lisää

Aluekehittämispäätös linjaa alueiden kehittämisen painopisteet hallituskaudelle, työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 27.3.2024