Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Alueidenkäytön suunnittelu ja yhteistyö esillä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja kuntien välisissä kehittämiskeskusteluissa (Pohjalaismaakunnat)

Kunnan ja ELY-keskuksen välillä käydään vuosittain maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kehittämiskeskustelu. Käsittelyyn tulevat alueidenkäytön suunnittelu, merkittävät kaava-asiat sekä ELY-keskuksen ja kunnan väliseen yhteistyöhön liittyvät kysymykset. Tämä yhteistyömuoto on ollut käytössä vuodesta 2000 lukien.

Kehittämiskeskusteluissa on tänä vuonna esillä erityisesti kaksi teemaa: Maakuntauudistuksen valmistelu ja alueidenkäytön tehtävät maakuntauudistuksessa sekä kuntien arvioit maankäyttö- ja rakennuslakiin tulevista muutoksista (HE 251/2016) ja kuntien toimintalinjaukset niihin. Tämän ohella kunnat esittävät ajankohtaisia merkittäviä vireille tulevia kaava-ja rakennusasioita.

Maakuntauudistuksessa on kyse suuresta hallinnon muutoksesta. Maankäyttö-ja rakennuslakia muutetaan jo ennen maakuntauudistusta niin, että kaavoitus- ja lupamenettelyyn tulee merkittäviä muutoksia. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan aivan lähiaikoina. Yhdessä keskustelemalla luodaan paremmat mahdollisuudet saada esille ja yhteiseen keskusteluun hyviä toimintalinjauksia alueidenkäytön tehtävissä alueella. Tämän vuoksi kehittämiskeskustelu järjestetään tällä kertaa seutukuntakohtaisesti.

Ensimmäinen kehittämiskeskustelu on Järviseudun kuntien kanssa 19.5.2017.

ELY-keskus on painottanut keskustelujen kuntavetoisuutta. Kunnista osallistujina ovat aina kunnan johdon ohella kaavoituksesta ja rakentamisesta vastaavat virka- ja luottamusmiehet. Luottamushenkilöiden osallistumista on pidetty tärkeänä.

Aikaisempien selvitysten mukaan kunnat ovat pitäneet kehittämiskeskusteluja tarpeellisena yhteistyömuotona. Myös ELY-keskuksen kannalta yhteistyömuoto on koettu hyödylliseksi. Näyttää siltä, että tätä käytäntöä on hyvä jatkaa.

Lisätietoja:

  • Alueidenkäytön ryhmän päällikkö Matti Rantala, puh. 0295 027 914

Alueellista tietoa