Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Alueellinen etnisten suhteiden neuvottelukunta asetettu

Lapin ELY-keskus on asettanut Lapin alueellisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan (Lapin ETNO) toimikaudelle 21.12.2015–20.12.2019.

Lapin ETNO:n puheenjohtajana jatkaa Rovalan toiminnanjohtaja Ossi Takkinen. Varapuheenjohtajana aloittaa projektikoordinaattori Nafisa Yeasmin Lapin yliopistosta.

Etnisten suhteiden neuvottelukunnan toiminta koostuu valtakunnallisesta ETNO:sta sekä seitsemästä alueellisesta neuvottelukunnasta. Valtakunnallinen ETNO on valtioneuvoston asettama asiantuntijaelin.

Lapin ETNO:n tehtävänä on:

1) edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä

2) seurata etnisten suhteiden kehittymistä yhteiskunnassa ja tehdä aloitteita maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseksi, näiden ryhmien henkilökohtaisen turvallisuudentunteen parantamiseksi ja eri väestöryhmien välisen myönteisen asenneilmapiirin kehittämiseksi

3) toimia asiantuntijaelimenä antamalla lausuntoja sekä tekemällä esityksiä ja aloitteita maahanmuutto-, kotouttamis- ja yhdenvertaisuuspolitiikan eri osa-alueiden kehittämiseksi

4) tehdä aloitteita etnisiä suhteita koskeviksi selvitys- ja kehittämishankkeiksi sekä osallistua niihin

5) tiedottaa etnisten suhteiden kehittymisestä sekä tehdä tunnetuksi monimuotoisen yhteiskunnan etuja

Tavoitteiden edistämiseksi alueellinen neuvottelukunta voi järjestää erilaisia tilaisuuksia, antaa lausuntoja, tehdä aloitteita ja esityksiä. Lisaksi Lapin ETNO voi hoitaa valtakunnallisen ETNO:n erikseen määräämiä tehtäviä.

Lapin ETNO:n edustajina valtakunnallisessa ETNO:ssa toimikaudella 2015–2019 ovat Nafisa Yeasmin (varsinainen jäsen) ja Anzhelika Huhtala (varajäsen).

Lapin ETNO:n asettamiskirje ja kokoonpano 2015–2019

Lisätietoja:
Maahanmuuttopäällikkö Anne-Mari Suopajärvi, puh. 0295 037 129
anne-mari.suopajarvi(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa