Liikenneturvallisuussuunnitelmat

Liikenneturvallisuussuunnitelmat linjaavat maakuntien liikenneturvallisuustyötä.

Alueellisen liikenneturvallisuustyön ohjaus ja valtakunnan tason linjausten jalkauttaminen alueelliselle tasolle on osoitettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) tehtäväksi. Alueelliset liikenneturvallisuussuunnitelmat täsmentävät ja konkretisoivat valtakunnallisia toimenpiteitä ottaen huomioon maakunnallisen toimintaympäristön, nykytilanteen ongelmat ja aluekohtaiset painopistealueet.

Kuntakohtaiset turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmat laaditaan yhteistyössä kuntien eri hallinnonalojen kanssa. Suunnitelmien toteutumisen edellytyksenä on hyvä yhteistyö eri toimijoiden välillä, uudet toimintatavat ja riittävät resurssit. Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmien tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen kaikki liikkujaryhmät huomioiden sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön lisääminen.

Maakunnallisia liikenneturvallisuussuunnitelmia:

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Itä-Suomi

Kaakkois-Suomi

Lappi

Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Pirkanmaa

Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Kaikki alueelliset liikenneturvallisuussuunnitelmat löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta kohdasta Valitse alue halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Liikenneturvallisuussuunnitelmat - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla.)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee monipuolista liikenneturvallisuustyötä yhdessä alueen kuntien kanssa. Kunnan liikenneturvallisuustyön tukena on liikenneturvallisuussuunnitelma, joka yleensä sisältää erilliset suunnitelmat liikenneturvallisuustyön kehittämiseksi ja liikenneympäristön parantamiseksi.

Liikenneturvallisuussuunnitelmat

2020

Kauhavan liikenneturvallisuussuunnitelma

Kauhavan toimenpiteet 

2019

2018

2017

2012

2011

2010

2009

2008


Päivitetty