Kulttuuri ja luova talous

ELY-keskukset edistävät taide- ja kulttuuripalvelujen tuotantoedellytyksiä kulttuurin saatavuuden, saavutettavuuden ja moninaisuuden parantamiseksi yhteistyössä julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa. ELY-keskukset esimerkiksi järjestävät verkostotapaamisia, rahoitusinfoja ja asiantuntijatapaamisia sekä viestivät kulttuurin ja luovien alojen kehittämisestä mm. uutiskirjein. 

Taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden kannalta ELY-keskuksen tehtävänä on mm.

 • edistää taide-, kulttuuri- ja taidekasvatus-palveluiden uusia muotoja ja saatavuutta
 • lisätä kulttuuriin osallisuutta
 • lisätä alan asiantuntemusta alueellaan, vahvistaa aluekehittämis- ja kulttuuritoimijoiden, taide- ja kulttuurifestivaalien ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä. 

ELY-keskusten tehtävänä on myös vahvistaa luovan työn tekijöiden työllisyyttä ja toimintaedellytyksiä sekä luovaa taloutta tarjoamalla neuvontaa, koulutusta ja kehittämispalveluja sekä rahoitusta. Esimerkiksi yritykset voivat saada neuvontapalveluja ja sparrausta yritystoiminnan kehittämiseksi ja kansainvälistymiseksi.

Aineettoman tuotannon kasvun ja luovan työn kehittämisessä ELY-keskusten tehtävänä on

 • edistää aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelman tavoitteita aluetasolla sekä kehittää kokeilukulttuuria, digitaalista liiketoimintaa ja monialayrittäjyyttä
 • lisätä kulttuuri- ja luovien alojen työllisyyttä sekä kulttuuriyrittäjyyttä ja kulttuurin matkailullista tuotteistamista
 • edistää luovan työn tekijöiden, yritysten sekä kolmannen sektorin toimintaa ja neuvontaa sekä kehittää osaamista ja kansainvälistyvää liiketoimintaa
 • kehittää luovan osaamisen hyödyntämistä eri toimialoilla ja työelämässä
 • tuottaa luovien alojen ja kulttuurin toimialatietoa ja lisätä asiantuntemusta alueella.

ELY-keskukset tekevät yhteistyötä kansallisen kulttuurimatkailun katto-organisaation (Culture Finland) sekä suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kanssa.

ELY-keskusten kulttuuritehtävien avulla on mahdollista, että kansalaiset voivat kokea enemmän osallisuutta ja kiinnittyä omaehtoisen toiminnan kautta itselle tärkeään asiaan. Kaikenikäisten yksilöllisessä kehityksessä kulttuurilla on selkeitä terveyttä edistäviä vaikutuksia. Myös muille kuin luovien alojen yrityksille kulttuurista saadaan lisäarvoa yritystoimintaan sekä työntekijöille hyvinvointia. Luovien alojen yrityksille ja vapaille toimijoille tulee uusia mahdollisuuksia ansaita luovalla työllä. Luovien alojen yritykset ja toimijat voivat kohentaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä levittää kulttuuriosaamista ja hyvinvointia laajasti, myös kansainvälisesti.

TIETOA ALUEELTA

Kulttuuri ja luova talous - Kaakkois-Suomi

Ajankohtaista

Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkosto

Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston tavoitteena on luovien alojen työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen.

Verkoston tehtävät

 • koordinoida ja aktivoida luovien alojen verkostotyötä
 • laatia luovien alojen kehittämisstrategia ja toimintaohjelma
 • edistää luovien alojen yritystoimintaa
 • toimia tiedonvälitys- ja keskustelufoorumina luovien alojen kehittämisessä sekä toimia yhteistyössä valtakunnallisten foorumien ja verkostojen kanssa
 • toimia asiantuntijana tulossopimuksen toteuttamisessa
  (kulttuurialojen työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen ja toimintaedellytysten selvittäminen).

Kaakkois-Suomen luovien alojen verkosto kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa.

Verkoston kokoonpano

Foorumissa on jäseninä ja asiantuntijoina Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lisäksi Taiteen edistämiskeskuksen Kaakkois-Suomen toimipiste, Etelä-Karjalan maakuntaliitto, Kymenlaakson maakuntaliitto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvola Innovation Oy, Lappeenrannan yrityspalvelut Oy (ent. Wirma), Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, Cursor Oy, Haminan kaupunki, Kotkan kaupunki, Kouvolan kaupunki ja Lappeenrannan kaupunki.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa kulttuurin ja luovan talouden tehtäviä hoitavien yhteystiedot löytyvät oikealta palstalta Alueellisista linkeistä > Oikopolut.

Luovien alojen kehittämisverkoston kokousaineistot 

27.5.2020

16.4.2020 Kaakkois-Suomen luova areena: Luova osaaminen älykkään erikoistumisen rikastajana

Luovan areenan visioanimaation voit katsoa ja jakaa tästä: https://youtu.be/_G2XWgTIs54

30.3.2020 Parasta itää -yhteistyöverkoston tapaaminen

14.2.2020

29.11.2019

11.10.2019

7.5.2019

18.2.2019

11.10.2018

16.5.2018

12.2.2018


Päivitetty