Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tummaverkkoperhoselle raivattiin ja kaivettiin lisää elintilaa Tampereen Viitapohjassa ja Oriveden Yliskylässä (Pirkanmaan ELY-keskus)

Erittäin uhanalaisen tummaverkkoperhosen elinpaikkoja on tänä talvena kunnostettu seitsemässä kohteessa Tampereen Viitapohjassa ja Oriveden Yliskylässä. Työtä tehtiin perinteisen metsurityön lisäksi kaivinkoneen ja enegiapuukouran voimin. Raivattu puusto hyödynnetään lämpöenergiaksi.

Tummaverkkoperhonen on päiväperhoslaji, joka on rauhoitettu ja luokiteltu erityisesti suojeltavaksi lajiksi. Tummaverkkoperhosella on Suomessa vain kaksi tunnettua esiintymäaluetta, joista toinen sijaitsee Pirkanmaalla. Maatalouden kehitys on jatkuvasti vähentänyt perhoselle sopivien elinympäristöjen määrää. Vaille hoitoa jääneet kosteat luonnonniityt ovat monin paikoin kasvamassa umpeen.

Niittyjen maanomistajat ovat avainasemassa tummaverkkoperhosen elinympäristöjen hoidossa. Kohdealueen perhosniityillä on yhteensä 37 maanomistajaa, joiden kanssa kartoitettiin hoito-mahdollisuuksia. Hoitokohteiksi valikoitui seitsemän niittyä, yhteispinta-alaltaan noin kuusi hehtaaria. Lisäksi käynnistettiin neuvottelut kolmen niityn suojelualuerajauksista.

Hoidon urakoitsijoina toimi kaksi paikallista yrittäjää. Hoitokohteista poistettiin lähes kaikki puusto alueiden avoimuuden palauttamiseksi. Yksi niityistä kunnostettiin kaivamalla pajut juurineen pois niityltä. Lisäksi yksittäiset maanomistajat hoitivat niittyjään omaehtoisesti.

Tummaverkkoperhosniittyjen kunnostushankkeen toteutti ProAgria Etelä-Suomi ry. Työn tilasi ja rahoitti Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus
ylitarkastaja Susanna Intke
puh. 0295 036 335, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

ProAgria Etelä-Suomi, maa- ja kotitalousnaiset
maisemasuunnittelija Riikka Söyrinki
puh. 040 744 7231, etunimi.sukunimi@proagria.fi                

 


Päivitetty