Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Talviajan nopeusrajoitukset päättyvät Pirkanmaalla 2.4. alkaen (Pirkanmaan ELY-keskus)

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset poistetaan Pirkanmaan maakunnan alueella 2.4.2014 alkaen.

Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkit on vaihdettu. Talvinopeusrajoitusten poistaminen aloitetaan samaan aikaan myös muualla Suomessa.  

Talviajan tiekohtaisten nopeusrajoitusten muuttaminen perustuu liikenne- ja viestintäministeriön päätökseen, jonka mukaan talviajan nopeusrajoitukset päättyvät vallitsevan kelitilanteen mukaan huhtikuun loppuun mennessä.

Nopeusrajoitusta alennetaan pysyvästi muutamalla tiejaksolla

Talven ajaksi 80 kilometriin tunnissa alennetut nopeusrajoitukset palautetaan takaisin 100 kilometriin tunnissa. Moottoriteillä nopeusrajoitus taas nostetaan 120 kilometriin tunnissa lukuun ottamatta tieosuuksia, joilla on pysyvä alempi rajoitus.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt alentaa nopeusrajoitusta pysyvästi muutamilla päätiejaksolla liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Nämä kohteet on määritetty vuonna 2013 valmistuneessa Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelmassa.

-    Kantatie 58, Juupajoki: Koskitien liittymän kohta (noin 300 metriä), pysyvä 80 km/h
-    Kantatie 58, Juupajoki, Sahantien / Kopsamontien liittymän kohta (noin 300 metriä), pysyvä 80 km/
-    Kantatie 58, Mänttä-Vilppula ja Jämsä, Sairaalantien liittymän kohta ja Kotkansalmen silta (noin 1 km), pysyvä 80 km/h
-    Kantatie 66, Ruovesi, maantien 338 liittymän kohdan 80 km/h-nopeusrajoituksen pidentäminen noin 200 metrillä
-    Kantatie 66 Ruovesi, Väärinmajantien liittymän kohdasta etelään pysyvästi 80 km/h noin 2 kilometrin matkalla
-    Kantatie 66 Ruovesi, Kautun kanavan ja Väärinmajantien liittymän välinen jakso, pysyvästi 70 km/h:iin noin 2 kilometrin matkalla
-    Kantatie 66, Juupajoki Hyytiälän metsäopiston ja Kallenaution kohta, py-syvä 80 km/h, noin 1 kilometrin matkalla
-    Kantatie 66, Virrat, Hauhuuntien liittymän kohta, noin 400 metriä, pysyvä 80 km/h

Nopeusrajoitusten alentamisella parannetaan liikenneturvallisuutta vilkkaasti liikennöidyillä tiejaksoilla ja erityisesti liittymissä.

Lisäksi kantatiellä 58 Tampereen ja Oriveden välillä jätetään pysyvästi käyttöön viime syksynä asetetut 70 km/h-nopeusrajoitus lukuun ottamatta Keson ja Huutijärven välistä tiejaksoa. Tällä välillä on erillinen kevyen liikenteen väylä ja sillä nopeusrajoitus nostetaan kesäajaksi 80 km/h:iin. Kuitenkin aivan Huutijärven päässä nopeusrajoitus on edelleen 60 km/h. Vastaavasti myös maantiellä 310 Kangasalan ja Valkeakosken Painon välillä jätetään pysyvästi voimaan 70 km/h-nopeusrajoitus.

Oikea ajonopeus tilanteen mukaan

Ajokelit tiestöllä saattavat vaihdella vielä paljonkin tienkohdittain ja vuorokaudenajoittain. Vaikka talviajan nopeusrajoitukset nyt poistuvat, on autoilijoiden syytä olla tarkkaavaisia kelien suhteen ja sovittaa aina ajonopeutensa olosuhteiden mukaiseksi. Esimerkiksi yöpakkaset tai räntäsateet saattavat heikentää ajo-olosuhteita huomattavasti. Merkityt nopeusrajoitukset eivät tarkoita sitä, että kyseistä nopeutta pitäisi kaikissa tilanteissa ajaa, vaan turvallinen ajonopeus saattaa olla huomattavastikin tätä alempi.

Liite: Kartta 

Lisätietoja:

  • Pirkanmaan ELY -keskus, liikenneturvallisuusasiantuntija Suvi Vainio, puh. 0295 036 272

Päivitetty