Tiedotteet 2018

Pirkanmaan ELY-keskus ei suojele Morkun taloa (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus on ratkaissut Morkun seurataloa koskevan suojeluasian, joka oli vireillä rakennusperinnön suojelua koskevan lain mukaisesti. Rakennuksen suojelua esitti Tampereen Tammelalaiset ry tammikuussa 2017. Seurantalo Morkku sijaitsee Tampereen Tammelan kaupunginosassa. Se on rakennettu vuonna 1907 ja sen suunnitteli arkkitehti Bruno Granholm. Morkku toimi rautatieläisten juhlatalona.

Pirkanmaan ELY-keskus ei suojele Morkkua rakennusperintölain nojalla. Koska seurantalo Morkulla on kuitenkin kulttuurihistoriallisesti arvoa paikallisesti ja osana alueen historiallisia rautatierakennuksia, tulee Morkun edellytykset suojelulle selvittää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti asemakaavalla. 

Tampereen kaupunki on käynnistänyt alueen asemakaavan muutoksen. Kaupunki on omassa lausunnossaan maininnut, että seurantalo Morkun suojelukysymys ratkaistaan kaavamuutoksen yhteydessä. Suojelupäätöstä varten Pirkanmaan ELY -keskus on kuullut Museovirastoa, Pirkanmaan maakuntamuseota ja Tampereen kaupunkia.

Suojelupäätökset asemakaava-alueella

Asemakaava-alueella rakennetun ympäristön suojelua koskevat kysymykset tulee ratkaista ensisijaisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa menettelyissä. Rakennusperinnön suojelemisesta annettua lakia voidaan soveltaa kuitenkin asemakaava-alueella tietyin poikkeuksin:

  1. kohteella on valtakunnallista merkitystä;
  2. kohteen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla ja sen nojalla annetuilla säännöksillä ja määräyksiä;
  3. kohteen suojeluun rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.

Asemakaavamuutoksen vireillä ollessa erityisiä syitä rakennusperintölain soveltamiselle ei Morkun tapauksessa löytynyt.

Lisätietoja:  

Pirkanmaan ELY-keskus

  • johtava asiantuntija Samuli Alppi, puh. 0295 036 378, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
  • ylitarkastaja Elina Viitanen (2.5. alkaen), puh. 0295 036 395, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Liite: Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös Seurantalo Morkun suojeluasiassa


Päivitetty