Tiedotteet 2018

Kesän leväseuranta käynnistyi (Keski-Suomi)

Valtakunnallinen haittaleväseuranta alkoi tällä viikolla. Keski-Suomessa viikoittaista seurantaa jatketaan 14:llä järvellä ympäri maakuntaa. Havaintotiedot julkaistaan Järvi-Meriwiki-verkkopalvelussa (www.jarviwiki.fi) torstaisin. Valtakunnalliseen seurantaverkkoon kuuluvien havaintopaikkojen seurannasta vastaavat eri asiantuntijat maakunnassa. Viikkoseuranta jatkuu syyskuun loppuun asti.

Asiantuntijoiden levätilannetietojen lisäksi Järviwikiin kootaan myös yleisön levähavaintoja. Järvi-Meriwiki -palvelu on kaikkien käytössä. Myös levänäytteitä ja ilmoituksia voi toimittaa Keski-Suomen ELY-keskukseen. Näytteiden tuonnista ja ajankohdasta on kuitenkin hyvä sopia erikseen.

Keski-Suomen ELY-keskukseen on jo toukokuussa toimitettu yksi levänäyte. Näyte sisälsi siitepölyn lisäksi jonkin verran sinilevää. Keski-Suomen alueella ei juurikaan ole tehty ilmoituksia sinilevien kukinnasta toukokuussa.

Kesän levätilanteen ennustaminen
Toukokuun poikkeuksellisen lämmin sää sai sinilevät runsastumaan jo toukokuussa. Viime päivien viileä sää on puolestaan hillinnyt sinilevän esiintymistä.

Suomen järvien vesistöjen levätilanteeseen ja leväennusteisiin (arvioitu a-klorofyllin pohjalta) maakuntajärville voi tutustua osoitteessa http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesitilanne_ja_ennusteet/Levatilanne.

Tulevan kesän levätilannetta on vaikea ennustaa. Pitkään jatkuva lämmin ja tyyni sää voi lisätä sinilevien esiintymistä, mutta leväkukinnan voimakkuudessa voi esiintyä ajallista ja paikallista vaihtelua.

Runsasleväisen veden kanssa on syytä olla varovainen
Osa sinilevistä tuottaa ihoa ärsyttäviä yhdisteitä sekä hermo- tai maksamyrkkyjä, jotka aiheuttavat erilaisia oireita. Mikäli voimakasta leväkukintaa havaitaan, ei lasten ja kotieläinten pääsyä veteen suositella eikä vettä tule käyttää esimerkiksi löyly- tai syötävien vihannesten kasteluvetenä. Herkkäihoiset ja allergiset voivat saada silmä- tai iho-oireita lievimmistäkin leväesiintymistä. Kun levää ei ole enää lauttoina tai sakkana, voi uimaan taas mennä ja vettä voi käyttää löylyvetenä. Talousvedeksi vettä ei kuitenkaan suositella.

Muita vedessä esiintyviä haittatekijöitä
Myös siitepöly saattaa värjätä vettä. Siitepöly on väriltään kellertävää ja se on usein sekoittuneena koko vesipatsaaseen, kun taas leväkukinnot kelluvat veden pinnalla. Vastaavasti limalevä tuntuu uimarin iholla saippuamaiselta kalvolta, joka kuivuessaan kiristää ihoa ja saattaa aiheuttaa voimakasta kutiavaa punoitusta uinnin jälkeen. Tämä levä ei ole myrkyllinen. Limalevää esiintyy yleensä humusvesissä. Suopursuruoste voi puolestaan runsaana ollessaan tehdä ruskean / oranssin ruskean lautan veden pinnalle. Herkemmille ihmisille se voi aiheuttaa siitepölyn tapaisia oireita.

Lisätietoja:
Arja Koistinen, puhelin 0296 024 760, arja.koistinen(at)ely-keskus.fi
Katja Leskisenoja, puhelin 0295 024 965, katja.leskisenoja(at)ely-keskus.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Päivitetty