Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskus ei määrää Vartiosaarta suojeltavaksi (Uusimaa)

Uudenmaan ELY-keskus ei määrää Itäisessä Helsingissä sijaitsevaa Vartiosaarta suojeltavaksi rakennusperintölailla, koska sen suojeleminen voi tapahtua maankäyttö- ja rakennuslain säännöksin.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Vartiosaaren suojelu on mahdollista tutkia ja arvot turvata yleis- ja asemakaavoituksella.

Vartiosaaren suojelua rakennusperintölain perusteella on esittänyt Museovirasto. ELY-keskuksen saamissa lausunnoista sekä kannatetaan että vastustetaan esitystä. Lähes kaikissa yhdistysten, kiinteistön omistajien ja haltijoiden antamissa lausunnoissa tuodaan esille kriittisyys Vartiosaaren tulevasta maankäytöstä. 

ELY-keskus näkemyksen mukaan kulttuuriympäristöä ja Helsingin seudun erityiskysymyksiä koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat yhteen sovitettavissa.

Vartiosaaressa on voimassa rakennuskielto osayleiskaavan laatimista varten. Suunnitelmien mukaan alueelle voisi rakentaa asuntoja 5 000–7 000 uudelle asukkaalle. Osayleiskaavan on tarkoitus tulla myöhemmin syksyllä Helsingin kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

ELY-keskuksen rakennussuojelupäätös Vartiosaaresta 26.9.2016 (pdf)

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Henrik Wager, p. 0295 021 473


Päivitetty