Saimaan uhanalaiset lohikalat

Tietoa lajeista, kantojen hoidosta ja kestävästä kalastuksesta

Saimaan uhanalaiset lohikalat, logo

Saimaannieriä (Salvelinus alpinus)

Äärimmäisen uhanalainen

 • Rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella.
 • Rauhoitettu muualla Vuoksen vesistössä syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään (VNA 1360/2015).

Alamitta

 • Alamitta: 60 cm (VNA 1360/2015)

Menettämisseuraamus

 • nieriä Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella 5 100 euroa
 • nieriä muualla Vuoksen vesistössä 960 euroa

Avainalueita

 • Kuolimo ja eräät eteläisen Saimaan alueet (mm. Luonteri, Ruokovesi ja Yövesi)

Elinkierto

 • Elinalueet järvialueiden syvänteissä
 • Lisääntyminen kivikko- ja sorapohjaisissa rantavesissä

Uhkatekijät

 • Luontaista lisääntymistä varmuudella vain Kuolimossa
 • Perinnöllinen monimuotoisuus äärimmäisen heikko
 • Nieriäkannat eivät kestä kalastusta

Kuva Saimaannieriä (kuvaaja Esa Hirvonen)

Lisätietoja

Tutustu Saimaannieriän avainalueisiin, viljelyyn ja istutuksiin etusivun kohdasta Lajikohtaiset toimenpiteet.

Päivitetty: 29.10.2021