Saimaan uhanalaiset lohikalat

Tietoa lajeista, kantojen hoidosta ja kestävästä kalastuksesta

Saimaan uhanalaiset lohikalat, logo

Kantojen hoito ja hankkeet

Kalakannan hoidolla tarkoitetaan vuoden 2016 alusta voimaan astuneen kalastuslain (KalL 379/2015) 4 §:n mukaan biologisen monimuotoisuuden ja tuottokyvyn turvaamista kalastuksen ohjauksella ja sekä muilla kalakannan tilaa ja kalastusmahdollisuuksia parantavilla toimenpiteillä. Kantojen hoitoa ohjataan ja totetaan mm. kansallinen kalatiestrategian, kalataloudellisten kunnostusten, vesiviljelyn, kalastuksen säätelyn ja erilaisten hankkeiden avulla.

Tutustu myös hanke-esimerkkeihin.

Lue lisää

Tutustu kantojen hoitoon, kalavaroihin, monimuotoisuuteen, kalavesien tilaan ja kalantutkimukseen Maa- ja metsätalousministeriön sekä Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilla.

 

 • Kalatiestrategian tärkeimpänä tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojemme elinvoimaisuuden vahvistaminen. Tämä mahdollistuu kestävimmällä tavalla vaellusyhteyden palauttamisella ja muilla luontaista lisääntymiskiertoa tukevilla toimenpiteillä.

  Kalatiestrategian toiminta-ajatuksena on painopisteen siirtäminen istutuksista kalojen luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen. Rakennetuissa joissa parannetaan kalojen kulkumahdollisuuksia ja edistetään potentiaalisten lisääntymisalueiden käyttöönottoa esimerkiksi kalateiden, uomien vesittämisen ja perattujen koskien kunnostamisen avulla.

  Strategian tavoitteiden ja toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi johdettiin seuraavat toimintalinjat: (1) Kalatiehankkeiden monitavoitteinen arviointi ja priorisointi (2) Yhteistyön lisääminen ja rahoituksen järjestäminen, (3) Velvoitehoidon suuntaaminen kalojen luontaista elinkiertoa tukevaksi, (4)
  Kalojen kulun ja lisääntymisen huomioiminen säännöstelykäytäntöjen kehittämisessä, (5) Kalastuksen säätelyn kehittäminen kalan kulun turvaamiseksi, (6) Tutkimuksen ja seurannan lisääminen, ja (7) Muiden vaelluskalakantoja elvyttävien ja suojelevien toimenpiteiden toteuttaminen.  

  Lue lisää

 • Kalataloudelliset kunnostukset ovat valikoima teknisiä toimenpiteitä, joita toteuttamalla parannetaan kalojen mahdollisuuksia tuottaa omatoimisesti elinvoimaisia poikasia luonnollisessa ympäristössä. Monissa hankkeissa kunnostukset ovat olennainen osa kokonaisuutta.

  Lue lisää

   

 • Vesiviljelyn avulla ihminen voi tuottaa hallituissa olosuhteissa eri ikäisiä kalanpoikasia esimerkiksi istutettavaksi luontoon. Viljelyvaiheessa poikasten altistuminen valinnalle voi olla erilaista kuin luonnossa ja se voi muodostaa riskin verrattuna luonnollisen lisääntymiseen.

  Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on säilyttää Suomen arvokalakannat ja niiden monimuotoisuus viljelyn keinoin silloin, kun muut säilytyskeinot eivät sitä turvaa.

  Lue lisää

  Luonnonvarakeskuksen kalanviljely (luke.fi)

Päivitetty: 05.11.2021