Saimaan uhanalaiset lohikalat

Tietoa lajeista, kantojen hoidosta ja kestävästä kalastuksesta

Saimaan uhanalaiset lohikalat, logo

Järvitaimenen suojelu

Järvitaimen on määritelty erittäin uhanalaiseksi lajiksi, ja sen säilyttäminen osana maamme kalastoa vaatii useita eri suojelutoimia.

Suuri osa järvitaimenen lisääntymisalueista on padottu, mutta jäljellä on myös vesirakentamiselta säästyneitä alueita. Pienissä virtavesissä on runsaasti hyödyntämätöntä taimenelle sopivaa lisääntymisaluetta. Luonnossa lisääntyvän järvitaimenkannan kokoa ja jopa olemassaoloa säätelee järvikalastus.

Järvitaimenta kalastetaan koko sen elinalueilla eikä lajin uhanalaisuutta ole ajoissa tiedostettu, koska istutustoiminta ylläpitää kalastettavaa taimenkantaa. Valikoimaton vaeltavien lohikalojen verkkokalastus vaikuttaa ylikalastuksena yhdessä kohdennetun viehekalastuksen kanssa. Ilman luontaista lisääntymistä lajin elinvoimaisuus on uhattuna myös laitosviljelyssä.

Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelma

Järvitaimen on katoamassa napapiirin eteläpuoliselta alueelta vesistörakentamisen ja lajiin kohdistuneen kalastuspaineen seurauksena. Luonnonkantojen häviämisen uhkana on koko lajin tai sen kantojen perimän rappeutuminen. Taimenkantojen heikko tila on ollut vaikeasti havaittavissa tehokkaan kalanviljely- ja istutustoiminnan vaikutuksesta.

Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelmassa kuvataan Vuoksen vesistön järvitaimenkannan nykytila ja esitetään toimenpiteet kannan palauttamiseksi. Tavoitteena ovat häviämisuhan poistaminen ja elinvoimaiset järvitaimenkannat koko Vuoksen vesistöalueella.

Ohjelman painopiste on kärkikohteissa, joihin suunnataan riittävästi resursseja järvitaimenen elinkierron elvyttämiseksi. Näissä kohteissa tarvitaan aktiivisia kalastonhoitotoimenpiteitä sekä selkeitä muutoksia elinalueen kattavaan kalastukseen. Kärkikohteiksi on määritetty vielä jäljellä olevat merkittävimmät lisääntymisalueet. Toimenpiteitä esitetään myös kaikille muille potentiaalisille lisääntymisalueille. Toiminnalle antavat uskoa rannikon pienvesiin tehdyt onnistuneet meritaimenkannan kotiutukset.

Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelma (pdf)

Päivitetty: 13.12.2021