Saimaan uhanalaiset lohikalat

Tietoa lajeista, kantojen hoidosta ja kestävästä kalastuksesta

Saimaan uhanalaiset lohikalat, logo

Järvitaimenen elinkierto

  • Järvitaimen kutee virtavesien sorapohjille syys-marraskuussa. Poikaset kuoriutuvat seuraavana keväänä ja viettävät synnyinjoessaan seuraavat 2-5 vuotta. Järvitaimen ei tarvitse yhtä vuolasvirtaisia koskialueita kuin järvilohi, vaan lisääntyminen onnistuu myös pienissä, hidasvirtaisissa joissa.

  • Jokivaihe päättyy noin 18 - 25 cm pituisena, jolloin taimenet parveutuvat ja vaeltavat järvialueille syönnöstämään. Vaelluspoikasia kutsutaan smolteiksi. Osa jokivaiheen poikasista ei vaella lainkaan, vaan viettää koko elämänsä jokialueella. Näitä pienikokoisiksi jääviä yksilöitä kutsutaan purotaimeniksi, eli tammukoiksi.

  • Taimen on sukulaislajiaan lohta paikallisempi kala. Merkityistä kaloista valtaosa saadaan sadan kilometrin säteellä istutuspaikastaan. Järvilohesta poiketen, järvitaimenet nousevat myös kesäisin koskialueille syönnöstämään saaliskalojen perässä.

  • Sukukypsyyden taimenet saavuttavat 2-5 järvivuoden jälkeen, jolloin kalat vaeltavat takaisin synnyinjokiinsa lisääntymään. Monet järvitaimenen luontaisista lisääntymisalueista ovat tuhoutuneet mm. vesirakentamisen johdosta, mutta lisääntymiseen soveltuvia alueita on vielä jäljellä. 

Kuva Lieksanjoen emokalanpyynneistä saaliiksi saatu järvitaimennaaras