Saimaan uhanalaiset lohikalat

Tietoa lajeista, kantojen hoidosta ja kestävästä kalastuksesta

Saimaan uhanalaiset lohikalat, logo

Harjus (Thymallus thymallus)

Vaarantunut

  • Rauhoitettu huhtikuun 1 päivästä toukokuun 31 päivään (VNA 1360/2015)  

Alamitta

  • 35 cm (VNA 1360/2015)

Menettämisseuraamus

  • harjus sisävesissä leveyspiirin 67 astetta pohjoista leveyttä eteläpuolella 300 euroa

Avainalueita

  • Pielinen, Pihlajavesi, Puruvesi, Suur-Saimaa, Lieksanjoki

Elinkierto

  • Järvi- ja jokikutuisia kantoja
  • Lisääntymis- ja elinalueet virtavesissä tai suurten selkävesien kivikkorannoilla ja karikoilla
  • Paikkauskollinen laji, ei vaellusta

Uhkatekijät

  • Lisääntymisalueiden tila heikentynyt (rehevöityminen, kiintoaines)
  • Kannat heikkoja ja paikallisia
  • Kannat eivät kestä voimakasta kalastuspainetta (mm. verkko, onki ja pilkki)

Lisätietoja harjuksesta

Tutustu tarkemmin harjuksen tilanteeseen Saimaalla ja Pielisellä etusivun kohdasta Lajikohtaiset toimenpiteet.

Lue lisää

Vuoksen vesistöalueen harjuskantojen toimenpideohjelma (doria.fi)

Päivitetty: 13.12.2021