Saimaan uhanalaiset lohikalat

Tietoa lajeista, kantojen hoidosta ja kestävästä kalastuksesta

Saimaan uhanalaiset lohikalat, logo

Harjus (Thymallus thymallus)

Vaarantunut

  • Rauhoitettu huhtikuun 1 päivästä toukokuun 31 päivään (VNA 1360/2015)  

Alamitta

  • 35 cm (VNA 1360/2015)

Menettämisseuraamus

  • harjus sisävesissä leveyspiirin 67 astetta pohjoista leveyttä eteläpuolella 300 euroa

Avainalueita

  • Pielinen, Pihlajavesi, Puruvesi, Suur-Saimaa, Lieksanjoki

Elinkierto

  • Järvi- ja jokikutuisia kantoja
  • Lisääntymis- ja elinalueet virtavesissä tai suurten selkävesien kivikkorannoilla ja karikoilla
  • Paikkauskollinen laji, ei vaellusta

Uhkatekijät

  • Lisääntymisalueiden tila heikentynyt (rehevöityminen, kiintoaines)
  • Kannat heikkoja ja paikallisia
  • Kannat eivät kestä voimakasta kalastuspainetta (mm. verkko, onki ja pilkki)

Lisätietoja harjuksesta

Tutustu tarkemmin harjuksen tilanteeseen Saimaalla ja Pielisellä etusivun kohdasta Lajikohtaiset toimenpiteet.

Lue lisää

Vuoksen vesistöalueen harjuskantojen toimenpideohjelma (doria.fi)