Saimaan uhanalaiset lohikalat

Tietoa lajeista, kantojen hoidosta ja kestävästä kalastuksesta

Saimaan uhanalaiset lohikalat, logo

Järvilohi (Salmo salar m. sebago)

Äärimmäisen uhanalainen

 • Rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä (VNA 1360/2015).
 • Rasvaevätön järvilohi rauhoitettu kesäkuun 1 päivästä elokuun 31 päivään keskeisellä vaellusreitillä Vuoksen vesistössä.
 • Rauhoitettu joessa ja purossa elokuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään (VNA 1360/2015).

Alamitta ja saaliskiintiö

 • Rasvaeväleikattu 60 cm (VNA 1360/2015)
 • Vapaa-ajan kalastuksessa Vuoksen vesistöalueella on sallittua enintään yhden rasvaeväleikatun järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti (VNA 1360/2015).

Menettämisseuraamus

 • järvilohi Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä 7 510 euroa
 • rasvaeväleikattu järvilohi Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä 1 750 euroa
 • järvilohi muualla kuin Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä 280 euroa

Avainalueita

 • Saimaa - Pielisjoki, Ala-Koitajoki
 • Pielinen - Lieksanjoki

Elinkierto

 • Lisääntyminen ja poikasvuodet koskialueilla
 • Syönnösvaellus järvialueilla

Uhkatekijät

 • Kulku lisääntymisalueille estynyt
 • Suuri osa lisääntymisalueista tuhoutunut
 • Luontainen lisääntyminen hyvin vähäistä
 • Perinnöllinen monimuotoisuus äärimmäisen heikko
 • Voimakas kalastuspaine järvialueilla (mm. vetouistelu ja verkkokalastus)

Lisätietoa järvilohesta

Tutustu tarkemmin järvilohen avainalueisiin, viljelyyn ja istutuksiin etusivun kohdasta Lajikohtaiset toimenpiteet, sekä mm. elinympäristökunnostuksiin kohdasta Kantojen hoito ja hankkeet.

Järvilohesta lisää (mm. vuosittaiset emokalamäärät) Luonnonvarakeskuksen (Luke) nettisivulla.

Päivitetty: 01.11.2021