Saimaan uhanalaiset lohikalat

Tietoa lajeista, kantojen hoidosta ja kestävästä kalastuksesta

Saimaan uhanalaiset lohikalat, logo

Saimaan järvilohen lisääntymis-, vaellus- ja syönnösalueet sekä reitin kalatalousalueet

Kalatalousalueet pohjoisesta etelään: 1. Pielisen-Karjala 2. Orivesi 3. Heinävedenreitti 4. Haukivesi 5. Pihlajavesi 6. Mikkeli-Luonteri 7. Puumala 8. Eteläinen Saimaa

Kartta suurenee klikkaamalla.

Kartta: Mikko Pyykönen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2021.

Järvilohen tulosmittaristo

Järvilohen säilyttäminen ja luontaisen elinkierron palauttaminen on aikaa vievä ja monitahoinen tehtävä. Toimintakenttä on alueellisesti erittäin suuri ja monimuotoinen kattaen padottuja jokivesiä ja suuria järvialtaita Pielisestä koko Saimaan alueelle ulottuviin järviketjuihin. Myös eri toimijoiden verkosto on laaja ja monipuolinen.

Selkeämpi kokonaiskuva järvilohen tilanteesta

Järvilohen tulosmittariston avulla pyritään selventämään eri toimenpiteiden tuloksellisuutta ja luomaan entistä selkeämpi kokonaiskuva järvilohen tilanteesta ja elvytyshankkeiden tuloksista niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikajänteellä. Saavutettuja tuloksia ja niissä edistymistä peilataan ennalta asetettuihin tavoitetasoihin, joilla järvilohikannan säilyminen ja luontainen elinkierto voidaan saavuttaa. ELY-keskus kokoaa tiedot mittareihin useilta eri toimijatahoilta.

Tarkastelussa Lieksanjoki-Pielinen sekä Ala-Koitajoki-Pielisjoki-Saimaan alue

Alueellisesti tarkastelu tehdään samoilla kriteereillä sekä Lieksanjoki-Pielinen että Ala-Koitajoki-Pielisjoki-Saimaa alueille. Ensimmäiseksi julkaistaan emokalapyynnin sekä kannanhoidollisten (rasvaevällisten) istutusten tuloksia. Istukasmäärien kaavioissa on eriteltynä myös rasvaeväleikatut istukkaat kokonaismäärien havainnollistamiseksi. Mittaristo tulee päivittymään uusilla osioilla, esim. kunnostettujen kutu- ja poikastuotantoalueiden pinta-alatiedoilla sekä näiden alueiden poikastiheyksien kokonaismäärillä.

Nuolet ilmaisevat mittarin muutoksen edellisvuoteen

Eri mittareiden positiivinen kehitys tai tulosparannus edellisen vuoden tulokseen verrattuna merkitään ylöspäin osoittavalla nuolella (▲), samalla tasolla oleva tulos kaksisuuntaisella nuolella () ja edeltävää vuotta heikompi tulos alaspäin osoittavalla nuolella (▼).

Emokalapyynnissä saadut järvilohet 2000 - 2022

  • 2000: naaraat 33, koiraat 12. 2001 naaraat 23 koiraat 10. 2002 naaraat 24 koiraat 3. 2003	naaraat 21 koiraat 5. 2004 naaraat 26 koiraat 14. 2005	naaraat 41 koiraat 9. 2006 naaraat 52 koiraat 13. 2007	naaraat 36 koiraat 12. 2008 naaraat 60 koiraat 20. 2009 naaraat 38 koiraat 14. 2010  naaraat 24 koiraat. 2011	naaraat 42 koiraat 14. 2012  naaraat 47	koiraat 16. 2013 naaraat 18 koiraat 7. 2014 naaraat 53	koiraat 6. 2015 naaraat 42 koiraat 18. 2016 naaraat 53 koiraat 18. 2017 naaraat 208 koiraat 41. 2018 naaraat 196 koiraat 79. 2019 naaraat 151 koiraat 69. 2020 naaraat 40 koiraat 22. 2021 naaraat 9 koiraat 2. 2022 naaraat 48	koiraat 9.

  • 2000 naaraat 12 koiraat 3. 2001 naaraat 4 koiraat 0. 2002 naaraat 6 koiraat 0. 2003 naaraat 5 koiraat 5. 2004 naaraat 1 koiraat 1. 2005 naaraat 4 koiraat 2. 2006 naaraat 7 koiraat 1. 2007 naaraat 14 koiraat 7. 2008 naaraat 5 koiraat 6. 2009 naaraat 5 koiraat 1. 2010 naaraat 11 koiraat 10. 2011 naaraat 22 koiraat 3. 2012 naaraat 20 koiraat 3. 2013 naaraat 4 koiraat 3. 2014 naaraat 12 koiraat 1. 2015 naaraat 22 koiraat 3. 2016 naaraat 12 koiraat 4. 2017 naaraat 11 koiraat 11. 2018 naaraat 39 koiraat 21. 2019 naaraat 39 koiraat 13. 2020 naaraat 47 koiraat 13. 2021 naaraat 15 koiraat 20. 2022 naaraat 13 koiraat 1.

Järvilohen kannanhoidolliset istutukset 2010 - 2022

  • 2010 naaraat 106964 koiraat 0. 2011 naaraat 70377 koiraat 5004. 2012 naaraat 55195 koiraat 11834. 2013 naaraat 60139 koiraat 8917. 2014 naaraat 97508 koiraat 9882. 2015 naaraa 84494 koiraat 12089. 2016 naaraat 99285 koiraat 26404. 2017 naaraat 85826 koiraat 19698. 2018 naaraat 35983 koiraat 4605. 2019 naaraat 39507 koiraat 6250. 2020 naaraat 104455 koiraat 8509. 2021 naaraat 28042 koiraat 15346. 2022 naaraat 9355 koiraat 33061.

  • 2010 naaraat 9466 koiraat 0. 2011 naaraat 9447 koiraat 0. 2012 naaraat 8396 koiraat 0. 2013 naaraat 6121 koiraat 0. 2014 naaraat 17996 koiraat 4493. 2015 naaraat 11 971 koiraat 869. 2016 naaraat 20846 koiraat 5733. 2017 naaraat 15384 koiraat 5363. 2018 naaraat 5374 koiraat 6437. 2019 naaraat 2000 koiraat 1728. 2020 naaraat 19539 koiraat 3850. 2021 naaraat 31230 koiraat 3867. 2022 naaraat 4175 koiraat 7811.

Päivitetty: 17.02.2023