Saimaan uhanalaiset lohikalat

Tietoa lajeista, kantojen hoidosta ja kestävästä kalastuksesta

Saimaan uhanalaiset lohikalat, logo

Ajankohtaista

Tältä sivulta löydät Saimaan uhanalaisiin lohikaluihin liittyviä tiedotteita, uutisia ja muuta ajankohtaista.

Kalastaminen Ala-Koitajoella, Pielisjoella, Pyhäselällä ja Orivedellä vuodesta 2022 alkaen

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 14.12.2021 antamallaan päätöksellä rajoittanut kalastusta ja ravustusta sekä toisaalta myöntänyt poikkeusluvan kalastaa kalastus-laista ja kalastusasetuksen (1360/2015) 1 §:stä ja 12 §:stä poiketen Ala-Koitajoella, Pielisjoella, Pyhäselällä ja Orivedellä, Ilomantsin, Joensuun, Kontiolahden, Liperin ja Rääkkylän kuntien alueella päätöksestä ilmenevällä tavalla. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on määrännyt kalastuslain 124 §:n nojalla, että päätöstä on mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Päätös on voimassa 1.1.2022 - 31.12.2031.

Rajoitukset tulevat näkyviin 1.1.2022 Maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämään kalastusrajoitus -palveluun.

Päätös ja sitä koskeva yleistiedoksianto on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivulla 14.12.2021 Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä yleistiedoksiannon julkaisemisesta. Asiakirjat pidetään yleisesti nähtävänä valitusajan loppuun asti.

Lue lisää

Päivitetty: 10.02.2023