Saimaan uhanalaiset lohikalat

Tietoa lajeista, kantojen hoidosta ja kestävästä kalastuksesta

Saimaan uhanalaiset lohikalat, logo

Ajankohtaista

Tältä sivulta löydät Saimaan uhanalaisiin lohikaluihin liittyviä tiedotteita, uutisia ja muuta ajankohtaista.

Järvilohen tulosmittaristo julkaistu

Järvilohen tulosmittariston avulla pyritään selventämään eri toimenpiteiden tuloksellisuutta ja luomaan entistä selkeämpi kokonaiskuva järvilohen tilanteesta ja elvytyshankkeiden tuloksista niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikajänteellä. Saavutettuja tuloksia ja niissä edistymistä peilataan ennalta asetettuihin tavoitetasoihin, joilla järvilohikannan säilyminen ja luontainen elinkierto voidaan saavuttaa. ELY-keskus kokoaa tiedot mittareihin useilta eri toimijatahoilta.

Eri mittareiden positiivinen kehitys tai tulosparannus edellisen vuoden tulokseen verrattuna merkitään ylöspäin osoittavalla nuolella (▲), samalla tasolla oleva tulos kaksisuuntaisella nuolella () ja edeltävää vuotta heikompi tulos alaspäin osoittavalla nuolella (▼).

Ensimmäiseksi julkaistaan emokalapyynnin sekä kannanhoidollisten istutusten tuloksia. Mittaristo tulee päivittymään uusilla osioilla myöhemmin. Julkaistut mittarit löydät Järvilohen tulosmittaristo -sivulta.

Järvilohen tulosmittaristo

 

Päivitetty: 10.02.2023