Hyppää sisältöön

Saimaan uhanalaiset lohikalat

Tietoa lajeista, kantojen hoidosta ja kestävästä kalastuksesta

Saimaan uhanalaiset lohikalat, logo

Saimaan järvilohen lisääntymis-, vaellus- ja syönnösalueet sekä reitin kalatalousalueet

Kalatalousalueet pohjoisesta etelään: 1. Pielisen-Karjala 2. Orivesi 3. Heinävedenreitti 4. Haukivesi 5. Pihlajavesi 6. Mikkeli-Luonteri 7. Puumala 8. Eteläinen Saimaa

Kartta suurenee klikkaamalla.

Kartta: Mikko Pyykönen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2021.

Kuva suurenee klikkaamalla.

Saimaan uhanalaiset lohikalat

Saimaan vesistöalueella elää ainutlaatuisia ja arvokkaita lohikalalajeja. Lajien kannat ovat vaarantuneet monien tekijöiden seurauksena. Tältä sivustolta löydät lisätietoja Saimaan uhanalaisten lohikalalajien biologiasta, kantojen tämänhetkisestä tilasta sekä suurimmista uhkatekijöistä lajien tulevaisuuden kannalta.

Uhanalaisten kalalajien kalastusta rajoittavat muiden kalastusta koskevien säännösten lisäksi kalalajikohtaiset rauhoitusaikoja, pyyntimittoja ja kalastuskiintiöitä koskevat säännökset.

Saimaan uhanalaiset lohikalat, yleisesite (pdf)

Lainsäädäntö suojaa

Kalastuslaissa (379/2015) kiinnitetään erityistä huomiota vaellukalojen elvyttämiseksi ja säilyttämiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin sekä kalakantojen kestävän käytön edistämiseen. Kalastuslain nojalla on säädetty useille lajeille mm. rauhoituksia ja alimpia pyyntimittoja, sekä muita kalastusrajoituksia Saimaan vesistöalueelle. Lisäksi kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus.

Maa- ja metsätalousministeriö on säätänyt asetuksellaan (614/2019) kalastuslain (379/2015) 119 §:n 1 momentissa mainittujen lajien määritetyt yksiköt ja niiden arvot, jotka tuomitaan menettämään valtiolle (ns. menettämisseuraamus).

Kalastuksen säätely ja istutukset

Kantojen hoitoa ohjataan ja totetaan myös kalastuksen säätelyn avulla. Maa- ja metsätalousministeriön ja ELY-keskusten ylläpitämästä kalastusrajoituspalvelusta löydät mm. ne vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja -asetuksen sekä ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Karttapalvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, kalastusrajoitukset saimaannorpan suojelemiseksi, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset. Istutustietoja pääset ilmoittamaan ja hakemaan Sähi-sovelluksen kautta. Molemmat palvelut löytyvät MMM:n Kalastuksen sähköisistä asiointipalveluista.

Kalastuksen sähköiset asiointipalvelut (mmm.fi)

 • Järvilohi

   äärimmäisen uhanalainen

 • Järvitaimen

   erittäin uhanalainen

 • Saimaannieriä

   äärimmäisen uhanalainen

 • Harjus

  vaarantunut

Ajankohtaista

mm. tiedotteita sekä uutisia

Järvilohen tulosmittaristo julkaistu

Järvilohen tulosmittariston avulla pyritään selventämään saavutettuja tuloksia ja niissä edistymistä suhteessa ennalta asetettuihin tavoitetasoihin.

Saramojoen vapauttamisesta pienoisdokumentti

Louhikosken vesivoimalaitoksen lakkauttamisesta ja Saramojoen vapautumisesta on valmistunut pienoisdokumenttielokuva.

Usein kysytyt kysymykset -sivu on julkaistu

Miten erottaa taimenen ja lohen? Saako järvilohta kalastaa? Löydät sivustolta nyt vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin Saimaan uhanalaisista lohikaloista.

Kalastuksen rajoittaminen Kuolimolla; Savitaipale ja Mikkeli

ELY-keskukset ovat asettaneet kalastusrajoituksia Saimaannieriän suojelemiseksi vuosille 2022-2026.

Lajikohtaiset toimenpiteet

Lajikohtaisia, varsin yksityiskohtaisia toimenpide-ehdotuksia ja niiden vaihtoehtoja, on kirjattuna lajikohtaisiin hoito-ohjelmiin. Osa ohjelmista on maa- ja metsätalousministeriön vahvistama kalastuslain (379/2015) 34 §:ssä tarkoitettu valtakunnallinen kalavarojen hoitosuunnitelma (MMM:n päätös 26.2.2020, 1719/04.02.00/2019).

Järvilohi

Järvitaimen

Saimaannieriä

Harjus

Näin erotat eväleikatun lohikalan

Kuva: vasemmalla rasvaevällinen ja oikealla rasvaeväleikattu järvilohi.

Päivitetty: 31.08.2022