Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Euroopan pakolaisrahastosta lisätukea kunnille. Pohjois-Savon kuntia kannustetaan pakolaisten vastaanottoon (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Euroopan pakolaisrahastosta päätettiin vuoden 2013 lopussa myöntää tukea työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemalle SYLVIA-hankkeelle, jolla tuetaan tehostetusti kuntien pakolaisten vastaanottoa vuonna 2014. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,85 miljoonaa euroa. Siitä suoraa taloudellista lisätukea kunnille pakolaisten vastaanoton järjestämiseksi on 2,2 miljoonaa euroa. Pohjois-Savon ELY-keskus kannustaa kuntia pakolaisten vastaanottoon.

 

Lisäkiintiö Syyrian tilanteen vuoksi

Syyrian pitkään jatkuneen vaikean kriisin vuoksi valtioneuvosto teki syyskuussa 2013 päätöksen korottaa Suomen vuosittaista pakolaiskiintiötä 300 henkilöllä. Kokonaisuudessaan vuoden 2014 kiintiö on siten väliaikaisesti 1 050, joista 500 paikkaa osoitetaan syyrialaisille. Muita vastaanotettavia ryhmiä ovat afganistanilaiset (150), kongolaiset (150) ja sudanilaiset (150) sekä kiireelliset hätätapaukset (100).

 

Pohjois-Savon kuntapaikat pakolaisille vuonna 2013

Pohjois-Savossa kuntapaikkojen määrä vuonna 2013 oli poikkeuksellisen suuri, sillä Ylä-Savon uudet kuntapaikat näkyivät vuoden 2013 tilastoissa. Ylä-Savon vuoden 2013 luvuissa oli mukana myös vuoden 2012 kiintiöpaikat, sillä ensimmäinen pakolaisryhmä saapui kuntiin vasta vuoden 2013 alussa. Loppuvuonna 2013 tuli vielä toinen ryhmä pakolaisia Ylä-Savoon.

Ylä-Savon kuntien eli Iisalmen, Lapinlahden ja Sonkajärven sopimus ELY-keskuksen kanssa koskee vuosia 2012–2014, jonka mukaan kolmen vuoden aikana kunnat vastaanottavat noin 120–150 kiintiöpakolaista. Vuosien 2015 ja 2016 osalta kuntapaikoista päätetään erikseen. Vuoden 2013 lopussa Iisalmi oli vastaanottanut 40, Lapinlahti 23 ja Sonkajärvi 21 kiintiöpakolaista eli Ylä-Savo on tähän mennessä vastaanottanut yhteensä 84 pakolaista. Kuopio vastaanotti 46 kiintiöpakolaista vuonna 2013.

 

Pohjois-Savon ELY-keskus kannustaa kuntia pakolaisten vastaanottoon

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia valmistui syyskuussa 2012. Vuoteen 2017 ulottuva viisivuotinen strategia laadittiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen johdolla ja kattaa Pohjois-Savon lisäksi Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Kolmen maakunnan yhteisessä strategiassa ehdotetaan, että Itä-Suomen kunnat tarjoaisivat vuoteen 2017 mennessä pakolaisille yhteensä 250 kuntapaikkaa vuodessa. Itä-Suomen tulossopimustavoite, jonka Pohjois-Savon ELY-keskus tekee työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, ylittää kuitenkin strategiassa ehdotetun kuntapaikkatavoitteen ja on 300 kuntapaikkaa vuonna 2014.

Humanitaaristen syiden takia Suomeen tulleiden maahanmuuttajien eli kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotto on kunnille vapaaehtoista ja perustuu ELY-keskusten kanssa tehtäviin sopimuksiin. Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten täyttämiseksi kaikille kiintiöpakolaisille ja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille pitää pystyä osoittamaan kuntapaikka. Itä-Suomessa osa alueen kunnista tarjoaa kuntapaikan humanitaarisin syin maahan tulleille, mutta vastaanottavia kuntia tarvitaan lisää.

Erityisesti Pohjois-Savossa on liian vähän kuntapaikkoja alueen väestömäärään suhteutettuna. Kotoutumislain (1386/2010, 6 luku) mukaan valtio korvaa kunnille pakolaisten vastaanotosta ja kotouttamisesta aiheutuvia kustannuksia. Kustannukset korvataan laskennallisen perusteen mukaan ja osa kustannuksista korvataan täysimääräisesti.

 

Suoraa taloudellista lisätukea kunnille pakolaisten vastaanottoon

Euroopan pakolaisrahastosta päätettiin vuoden 2013 lopussa myöntää tukea työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemalle SYLVIA-hankkeelle, jolla tuetaan tehostetusti kuntien pakolaisten vastaanottoa vuonna 2014. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2,85 miljoonaa euroa. Siitä suoraa taloudellista lisätukea kunnille pakolaisten vastaanoton järjestämiseksi on 2,2 miljoonaa euroa.

SYLVIA-hankkeesta maksetaan vuonna 2014 jokaisesta kuntaan vastaanotetusta pakolaisesta lisäkorvausta ja kunnalle, joka korottaa kuntapaikkakiintiötään 20 hengellä tai tekee päätöksen vähintään 20 pakolaisen vastaanottamisesta, maksetaan 20 000 euron suuruinen lisätuki. Hankkeen budjetista rahoitetaan myös koulutuksia kuntien työntekijöille.

Suomi on esittänyt YK:n pakolaisjärjestölle (UNHCR) toivomuksen, että Syyrian pakolaisia päästäisiin haastattelemaan alkuvuodesta 2014, jolloin he voisivat tulla maahan vuoden 2014 aikana tai alkuvuodesta 2015.

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia on luettavissa verkko-osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-257-607-1

 

Lisätietoja
Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 597, lisbeth.mattsson(at)ely-keskus.fi

 


Päivitetty