Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Yrittäjä - haethan ELY-keskuksen korona-avustuksen loppuosan maksua päätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä

ELY-keskuksen korona-avustusta tilanneanalyysiin tai kehittämistoimenpiteisiin saaneen yrityksen on haettava avustuksen loppuosan maksatusta erillisellä hakemuksella sekä raportoitava samassa yhteydessä, mitä tuloksia myönnetyllä avustuksella on saatu aikaan. Kesäkuun 2. päivään mennessä loppumaksatuksia on tehty kokonaan loppuun tilanneanalyysien osalta 7 532 ja kehittämistoimenpidepäätöksistä 30 yritykselle (= ennakkona maksettu max 70 % sekä sen loppuerä).

Maksatushakemuksen mukaan loppuraportti

Tilanneanalyysiin myönnetyn avustuksen loppuerän maksatushakemuksessa tulee kuvata tilanneanalyysin tulos eli millaisia vaikutuksia sillä on ollut yrityksen toimintaan ja millaisia suunnitelmia yrityksellä on toiminnan jatkamiseksi. Koska tilanneanalyysi perustuu laskennallisiin kustannuksiin, maksatushakemuksessa ei tarvitse esittää syntyneitä kustannuksia.

Kehittämistoimenpiteitä koskevan avustuksen loppuerää koskevassa maksatushakemuksen loppuraportissa tulee selvittää mitä toimenpiteitä hankkeessa on tehty ja vertailtava tehtyjä toimenpiteitä päätöksessä hyväksyttyyn suunnitelmaan. Myös kehittämistoimenpiteitä koskevassa loppuraportissa tulee kuvata kehittämistoimenpiteiden vaikutukset yrityksen toimintaan ja kuinka yrityksen toimintaa jatketaan. Loppuraportissa esitetään myös kehittämishankkeessa syntyneet tosiasialliset kustannukset. Maksatushakemukseen tulee aina liittää ote projektikohtaisesta kirjanpidosta, josta selviää avustuksen piiriin esitettävät menot.

Maksatushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä

Kun olet lähettänyt hakemuksen sähköisen asiointipalvelun kautta, saat onnistuneesta lähetyksestä asiointipalvelun Maksatukset -sivulle vastaanottokuittauksen ja kun hakemus on kirjattu saapuneeksi, myös tästä saapumisilmoituksen.

Käsittelyaika riippuu saapuneiden maksatushakemusten määrästä. ELY-keskuksen päätös maksatushakemuksesta toimitetaan hakijalle sähköisesti asiointipalveluun.

Ennen maksatushakemuksen täyttämistä on hyvä tutustua ohjeisiin.