Navigointivalikko
Uutiset 2013

Uutiset 2013

Uutiset

TEM myös äkillisten rakennemuutosten hoitoon Salon seudulle 0,8 M€

TEM:llä oli jaettavissa äkillisen rakennemuutoksen hoitamiseen 5 M€, josta 3 M€ jaettiin varuskuntapaikkakuntien äkillisen rakennemuutoksen hoitamiseen ja 2,0 M€ äkillisen rakennemuutoksen hoitamiseen muillekin kuin varuskuntapaikkakunnille. Varuskuntapaikkakuntien ulkopuolelta ko. myöntövaltuutta jaettiin Salon ja Rauman seuduille (kts. TEM-tiedote).

Salon seudulla rahoilla tuetaan pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeita tavoitteena kehittymisen ja kasvun kautta luoda uusia pysyviä työpaikkoja. Salon seutu nimettiin valtioneuvoston päätöksellä äkillisen rakennemuutoksen alueeksi ensimmäisen kerran jo syksyllä 2009. Välittömästi tällöin Varsinais-Suomen ELY-keskus mukautti rahoituslinjauksensa seudulla myös pk-yritysten investointien tukeminen mahdollistavaksi, aiemmin tuen kohteena olivat pelkästään pk-yritysten kehittämishankkeeet (esim. tuotekehitys ja kansainvälistyminen).

Nyt reilun neljän vuoden aikana Salon seudulla pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin on myönnetty ärm-tukea yli 9,5 M€, jolla arvioidaan myötävaikutetun jopa yhteensä 50 M€:n hankkeiden käynnistymiseen. Hankkeiden arvioidaan myötävaikuttaneen noin 500 uuden työpaikan syntymiseen alueen pk-yrityksiin. Lähes 75 % tuetuista hankkeista on ollut investointihankkeita.

Nyt saadulla lisärahalla ELY-keskus pystyy edelleen jatkamaan ko. hankkeiden tukemista, raha tulee välittömästi käyttöön ja siitä on jo tehty ensimmäiset päätökset.

Yhteistyö Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Yrityssalo Oy:n välillä on toiminut hyvin. Yrityssalo Oy on tiedottanut ja välittänyt tietoa toimialueensa pk-yrityksille tukimahdollisuuksista onnistuneesti.

TEM-tiedote 19.11.2013
 

Lisätietoja
Johtava yritysasiantuntija Timo Mäkelä, Varsinais-Suomen ELY-keskus
p. 0295 022 619 tai timo.v.makela@ely-keskus.fi


Alueellista tietoa