Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

ELY-keskusten myöntämällä koronarahoituksella on ollut vaikutusta yritysten selviytymiseen

Kyselyyn vastanneista 40 % kertoi välttyneensä lomautuksilta tai irtisanomisilta

ELY-keskukset saivat koronavirusepidemiasta johtuvasta markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille myönnettäväksi rahoitusta yhteensä 400 miljoonaa euroa. Touko-kesäkuun vaihteessa toteutetun kyselyn avulla haluttiin selvittää millaisia vaikutuksia jo päätöksen saaneet yritykset arvioivat koronarahoituksella olleen yrityksensä liiketoiminnan kehittämiseen. 

Tulosten mukaan vastaajat arvioivat koronarahoituksen vaikuttavuuden ja merkittävimmän hyödyn olevan erityisesti yrityksen liiketoiminnan uudistuminen ja vahvistuminen. Lisäksi rahoituksen avulla oli pystytty välttämään henkilöstön lomautuksia ja irtisanomisia sekä vältytty yritystoiminnan lopettamiselta.

Yrityksiltä selvitettiin lisäksi arviota ELY-keskuksen koronarahoitukseen liittyvästä kokonaispalvelusta (asteikolla 1-5). Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat sähköisen asioinnin sujuvuuteen (4,18) sekä palvelun asiantuntemukseen (4,0). Eniten haasteita koettiin hallinnon terminologian hankaluudesta (3,67) sekä  yleisesti rahoitukseen ja sen hakemiseen liittyvän tiedon löytymisessä (3,78). Rahoitushakemuksen käsittelynopeus sai arvosanan 3,79 ja kokonaistyytyväisyys palveluun oli yhteensä 3,99.

Kysely lähetettiin yhteensä 4 480 yritykselle ja siihen vastasi 1 388 yritystä (31 %). Vastauksia saatiin kaikista maakunnista. Vastaajista 70 % oli saanut päätöksen tilanneanalyysille ja 30 % kehittämistoimenpiteisiin, vastaajista myönteisen päätöksen oli saanut 90 %.

Satakunnan ELY-keskuksen kehittämis- ja asiakkuuspäällikkö Anne Jortikan mukaan noin 450 vastaajasta 40 % kertoi käyttäneensä ELY-keskusten neuvontapalveluja (Poikkeusrahoitus- ja Yritys-Suomi-puhelinpalvelu) näiden saadessa kokonaisarviokseen 4,22.

ELY-keskusten poikkeusrahoitus oli haettavana 31.3. – 8.6.2020, jonka aikana hakemuksia saapui yhteensä 33 132 kpl haetun summan ollessa 1 027 miljoonaa euroa. Tilanneanalyysin tekemiseen myönnettävä avustus oli 80 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään 10 000 euroa ja kehittämistoimenpiteissä 80 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista, kuitenkin enintään 100 000 euroa.

 Rahoituksen piiriin kuuluivat yritykset, joissa työskenteli enintään viisi henkilöä ja sitä myönnettiin kaikkien toimialojen yrityksille lukuun ottamatta maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksiä.

Lisätietoja:

  • Satakunnan ELY-keskus, kehittämis- ja asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka p. 0295 022 046
  • Kainuun ELY-keskus, johtava asiantuntija Outi Pitkänen p. 0295 023 579
  • Koronapoikkeusrahoituksesta;TEM, hallitusneuvos Mikko Ojala p. 0295 063 506 
  • Neuvontapalveluista; Varsinais-Suomen ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Kirsi Wendelin-Arponen p. 0295 022 689