Navigointivalikko
Tiedotteet 2018

Mäntyharjun kemikaalionnettomuus - haitta-aineiden leviämisen estäminen on alkanut (Etelä-Savo)

Mäntyharjun Kinnin asemapaikan junaradalla lauantaina 7.4. tapahtuneen säiliövaunuonnettomuuden aiheuttamien ympäristövaikutusten selvitystyö jatkuu. Onnettomuuspaikan lähialueen vesistöistä otettiin näytteitä 8.4. ja 9.4. Tutkimustulosten mukaan merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat tällä hetkellä Kärmelampeen ja Ojantauksenlampeen. Vaikutusalueen rajaamiseen liittyvät kunnostustoimet käynnistyvät 10.4. Ympäristön tilasta tiedotetaan lähialueen asukkaille.

Tavarajunan säiliövaunusta valui ympäristöön ja lähivesistöihin noin 35 tonnia vaarallista, herkästi syttyvää bensiinin lisäainetta, metyyli-tert-butyylieetteeriä (MTBE).

Lähiympäristön tilaa seurataan

Ympäristökonsultti Ramboll Finland Oy kävi Etelä-Savon pelastuslaitoksen pyynnöstä lauantaina 7.4. onnettomuusalueella suunnittelemassa näytteenottoa. Etelä-Savon ELY-keskus tilasi vesistönäytteenoton, ja näytteitä otettiin lähivesistöistä sunnuntaina 8.4. ja maanantaina 9.4.

Sunnuntaina 8.4. otettujen näytteiden tulosten mukaan päästö näkyy korkeina haitta-ainepitoisuuksina Kärmelampeen tulevassa ja lammesta lähtevässä ojavedessä. Kohonnut pitoisuus ilmenee mm. voimakkaana hajuna. Kärmelampeen on onnettomuuspaikalta vesistötietä pitkin matkaa noin 700 metriä.

Ojantauksenlammen alueella havaittiin 8.4. näytteiden mukaan kohonnut haitta-ainepitoisuus. Pajulammessa ja siitä alapuoliseen vesistöön laskevassa purossa havaittiin pieniä pitoisuuksia haitta-ainetta.

Sarkavedessä havaittiin 8.4. otetuissa näytteissä merkkejä haitta-aineista. Pitoisuudet ovat niin pieniä, että niillä ei ole vaikutusta veden käytettävyyteen (esim. saunavetenä) eikä haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Maanantaina 9.4. otettujen näytteiden tulokset valmistuvat perjantaihin 13.4. mennessä.

Käytettävissä olevan tiedon perusteella on epätodennäköistä, että kemikaalia olisi päässyt lähialueen kaivoihin. Lähialueiden kiinteistöjen kaivojen vedet sisällytetään seurantaohjelmaan.  Päästöstä ei ole vaaraa yhdyskuntien vedenhankinnalle.

Onnettomuuspaikan lähialueilla ei ole luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita.

Ympäristön tilan seurantaa jatketaan laaditun ohjelman mukaisesti. Ohjelmaa päivitetään näytetietojen perusteella. Seurannan toteuttamisesta ja kustannuksista vastaa Liikennevirasto.

Haitta-aineiden leviämistä pyritään estämään

Tämänhetkisen arvion mukaan pääosa ympäristöön päässeestä haitta-aineesta on vielä onnettomuuspaikan läheisyydessä. Suunnitelmat leviämisen estämiseksi ovat käynnistyneet. Ensimmäiset jälkitorjuntatoimenpiteet leviämisen rajoittamiseksi aloitetaan tiistaina 10.4. Liikennevirasto vastaa jälkitorjuntatoimista.

Etelä-Savon ELY-keskus ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelut seuraavat onnettomuusalueen lähialueen ympäristön tilaa ja tiedottavat tilanteesta seuraavan kerran perjantaina 13.4.2018.

Onnettomuus havaittiin lauantaina 7.4., kun ohiajavan junan kuljettaja havaitsi Kinnin asemapaikalla kemikaalin hajua. Etelä-Savon pelastuslaitos aloitti torjuntatyön ja tukki vuodon 7.4. Kemikaalia (MTBE) oli säiliössä 61 tonnia, josta Pelastuslaitoksen ensitorjuntatöissä saatiin talteen 26 tonnia ja ympäristöön kemikaalia pääsi 35 tonnia. Jälkitorjuntavastuu siirtyi Etelä-Savon pelastuslaitokselta Liikennevirastolle sunnuntaina 9.4.

Linkit:

Lisätietoja:

Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4228, esa.rouvinen(at)ely-keskus.fi

Ympäristötarkastaja Raija-Leena Heino, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, p. 044 794 4718, raija-leena.heino(at)mikkeli.fi


Alueellista tietoa