Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Anna palautetta valtatie 12 suunnitelmista Alasjärven ja Huutijärven välillä (Pirkanmaan ELY-keskus)

Alasjärven ja Huutijärven välisestä valtatie 12 suunnittelusta toivotaan tienkäyttäjiltä palautetta nettikyselyn avulla. Viestinnän tueksi hankkeelle on nyt avattu myös ihan oma blogi.

Pirkanmaan ELY-keskus suunnittelee parhaillaan valtatie 12 parantamista Alasjärven ja Huutijärven välillä. Suunnitelmiin voi nyt tutustua nettikyselyssä, jossa pyydetään palautetta Alasjärven, Linnainmaan, Lamminrahkan, Vatialan, Suoraman, Ranta-Koiviston, Kangasalan ja Huutijärven eritasoliittymien vaihtoehdoista. Lisäksi ympäristövaikutusten arviointia varten pyydämme kyselyn yhteydessä merkitsemään kartalle paikannettavaa palautetta hankealueen nykyisestä käytöstä, mahdollisista nykyisistä ongelmista ja hankkeen vaikutuksista. Linkki kyselyyn löytyy hankkeen nettisivuilta: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/pirkanmaa-valtatie-12-alasjarvi-huutijarvi-vuoropuhelu. Kysely on avoinna 8.4.2016 asti.

Oma blogisivu täydentämään hankkeen viestintää  

Valtatie 12 suunnitteluun osallistuvat asiantuntijat ja sidosryhmien edustajat kertovat yleisölle tiehankkeesta ja sen suunnittelusta omista näkökulmistaan blogissa, jonka nimi on VT12 – Parempi tie Tampereelta Kangasalle. Linkki blogiin löytyy hankkeen internet-sivuilta tai suoraan http://vt12tampereeltakangasalle.blogspot.fi/  Blogin tarkoituksena on täydentää hankkeeseen liittyvää valtatie 12 tiedotusta ja viestintää. Blogiteksteissä pääsevät esiin erilaiset näkökulmat hankkeen taustoista ja tavoitteista sekä suunnittelutyön vaiheista, hankkeen kytkennästä kaupunkiseudun liikenteen ja maankäytön suunnitteluun sekä ympäristökysymyksiin.  

Lisätietoja:

  • Tero Haarajärvi, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 0295 036 223 (Vuosilomalla 14.–21.3.2016)
  • Jari Mannila, Ramboll Finland Oy, puh 040 550 5751

Linkkejä:


Alueellista tietoa