Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

ELY-keskuksen kautta maakuntaan yhteensä 42,3 miljoonaa euroa alkuvuoden aikana

ELY-keskus rahoitti Lappiin tammi-maaliskuussa 112 hanketta, joihin se myönsi tukea yhteensä noin 24,58 miljoonaa euroa sekä teki 55 hankintaa yhteensä 17,79 miljoonan euron edestä.

Suurimman tukisumman sai Rovaniemen kaupungin Nuorten ohjaamo -hanke (2 094 865 €). Hankkeessa kehitetään nuorille tarkoitettuja matalan kynnyksen palveluja ja palvelukokonaisuuksia. Tavoitteena on tukea erityisesti nivelvaiheissa ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja edistää koulutukseen ja työelämään pääsyä.

Hankinnoista mittavin oli Skanska Asfaltti Oy:ltä hankittu tienpäällystysurakka (5 548 950 €), jossa päällysteitä parannetaan noin 120 km, pääasiassa vilkasliikenteisellä päätieverkolla.

Rahoituskatsaukseen kootut tiedot sisältävät ELY-keskuksen kautta ohjautuvan EU-osarahoitteisen rahoituksen sekä suurimman osan kansallisesti rahoitetuista tuista ja hankinnoista. 

Tutustu ELY-keskuksen rahoitus- ja hankintatilastoihin:
ELY-keskuksen Lappiin myöntämä rahoitus
Lapin ELY-keskuksen hankinnat
 

Lisätietoja rahoituskatsauksesta:
Ylijohtaja Pirkko Saarela, puh. 0295 037 122
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, puh. 0295 037 103
[email protected]

Hanke-esittely: Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla    

Lapin ammattikorkeakoulun "Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla" -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien, etenkin nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja päihdekuntoutujien toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisin menetelmin (Green Care -menetelmin). Hankkeen osatoteuttajina toimivat Eduro-säätiö, Kemijärven kaupunki ja Sallan kunta. Tavoitteena on luoda yksilö- ja ryhmämuotoisia osallisuuden vahvistamisen ja toiminnallisen kuntoutuksen malleja sekä tuottaa kehittämistietoa luontolähtöisistä menetelmien soveltamisesta osallisuuden vahvistamisessa ja kuntoutuksessa. ELY-keskus on myöntänyt hankkeeseen ESR-rahoitusta 839 182 euroa.

Tutkimukset osoittavat luonnonympäristöllä olevan selkeitä rauhoittavia vaikutuksia, jotka näkyvät mm. sydämen sykkeessä, verenpaineessa, stressihormonin määrässä ja lihasten jännittyneisyydessä. Vastuulliset tehtävät luontoympäristössä lisäävät merkityksellisyyden kokemuksia, vahvistavat sosiaalisia taitoja ja voimauttavat.  
Kuva: GreenCare Finland

 

Sallan, Kemijärven ja Eduron osahankkeet ovat juuri päättämässä hanketyöntekijöiden rekrytointia ja aloittamassa toimintaansa sekä yhteisiä koulutuksia Yksilökeskeiseen elämänsuunnitteluun ja Green Care  -menetelmiin liittyen. Toukokuussa on tulossa myös valtakunnallisen koordinaatiohankkeen Solmu:n (TTL) järjestämä koulutus 'Kykyviisarista', joka otetaan hankkeessa käyttöön osallistujien toimintakyvyn ja osallisuuden kokemusten arvioinnissa, luontointerventioiden toteutusten yhteydessä. "Osahankkeita kannustetaan ottamaan mukaan luontointerventioihin osallistuvia 'kehittäjäosallistujia', jotka olisivat koko ajan mukana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Näin osallisuus pääsee mahdollisimman aidosti toteutumaan", kertoo Arja Jääskeläinen Lapin ammattikorkeakoulusta. Myös monet maaseutuyrittäjät ovat olleet kiinnostuneita osallistumaan hankkeen toimintaan.

  
EU-rahoituksen merkityksestä hanketoiminnassa Jääskeläinen toteaa: "Rakennerahastorahoituksen merkitys on todella suuri, koska tällaista kokeilu- ja kehittämistoimintaa on mahdoton toteuttaa tässä määrin ilman osatoimijoille tulevaa ulkopuolista rahoitusta. Pienillä kunnilla ja toimijoilla on kädet täynnä työtä perustehtävänsä tekemisessä, joten kehittäminen siinä sivussa on ilman ylimääräistä resurssia todella vaikeaa. Innostusta kehittämiseen on kuitenkin kovasti. Tällainen toisiaan täydentävä yhteistyö ammattikorkeakoulun ja paikallisten toimijoiden kesken on antoisaa ja uusien toimintamallien kehittämisen aidosti mahdollistavaa."

Lisätietoja hankkeesta:
Arja Jääskeläinen, [email protected]
projektipäällikkö Marika Kunnari, [email protected]
Taimi Tolvanen, [email protected]

 

Hankkeen perustiedot
Hakija: Lapin ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajina Eduro-säätiö, Kemijärven kaupunki ja Sallan kunta
Toteuttamisaika: 1.1.2015 - 31.12.2017
Kustannusarvio: 1 049 020 €
Myönnetty rahoitus (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus; Euroopan sosiaalirahasto): ESR- ja valtion rahoitus 839 182 €,  tukiprosentti 80 %
Rakennerahasto-ohjelman toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Rakennerahasto-ohjelman erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Tukimuoto: Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke

 

Rahoituskatsauksessa esitellään ELY-keskuksen rahoitusta saanut hanke tai hankinta.

 

   


Alueellista tietoa