Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

VIKURI-hanke päättyy - Keski-Suomen sadat jättiputket vaativat yhä torjuntatoimia (Keski-Suomen ELY-keskus)

Vuonna 2010 alkanut VIKURI (vieraskasvilajit kuriin) -hanke on torjunut vieraslajeja, neuvonut maanomistajia niiden torjunnassa sekä tiedottanut vieraslajiongelmasta laajemmalle yleisölle. Hanke päättyy vuoden 2014 lopussa. Maanomistajien on syytä kuitenkin jatkaa torjuntaa aktiivisesti.

Torjunta käyntiin yli puolella esiintymistä

VIKURI-hankkeelle ilmoitetuista yli 730:stä Keski-Suomen vieraslajiesiintymästä valtaosa, runsas 500, koskee jättiputkea. Hankkeen torjuntatyöntekijät saivat torjuntatoimet alkuun 53 %:lla ilmoitetuista jättiputkiesiintymistä. Lisäksi kymmenillä kohteilla käytiin antamassa neuvontaa paikanpäällä.

Jättiputken lopullinen hävitys vaatii pitkäikäisen siemenpankin vuoksi useamman vuoden aktiivista torjuntaa, minkä jälkeen aluetta tulee tarkkailla muutaman vuoden ajan, jotta mahdollisesti vielä nousevat kasvit voidaan poistaa heti. Hankkeen aikana tiedossa olleista jättiputkiesiintymistä saatiinkin hävitettyä vain noin 10 %, mutta lähes kaikilla kohteilla päästiin hyvään alkuun ja monet esiintymät pienenivät huomattavasti.

Välivuotta ei kannata pitää

Jotta tehty torjuntatyö ei menisi hukkaan, tulee torjuntaa jatkaa siihen saakka, kunnes kaikki kasvit on saatu hävitettyä.

Pienen esiintymän torjunta on aivan yhtä tärkeää kuin suuremman, sillä jo yksikin siementämään päässyt jättiputki voi aiheuttaa usean vuoden torjuntaurakan. Tämän vuoksi on tärkeää estää siementen maahan variseminen.

Jättipalsami ja lupiini sopivat hyvin talkoisiin

Suomen maaympäristön lajeista 24 on luokiteltu haitallisiksi niin, että niiden leviäminen tulisi saada kuriin. Näistä Keski-Suomessakin laajalle levinneitä ovat jättipalsami ja lupiini. VIKURI-hankkeessa näiden kahden lajin torjuntaa aloitettiin talkoilla kuudella kohteella sekä eräillä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkailla kohteilla ja niiden lähistöillä.

Talkoista saatiin hyviä kokemuksia, ja esimerkiksi Korpilahden Vanhan Myllyn sekä Jämsän jokivarren useiden aarien kokoiset jättipalsamikasvustot saatiin pienentymään huomattavasti.

Ilmoita vieraslajiportaaliin

Jatkossa omia vieraslajihavaintojaan voi ilmoittaa kansalliseen vieraslajiportaaliin, jonne myös VIKURI-hankkeen tiedossa olevat havainnot tullaan siirtämään. Havaintojen kartoitus antaa arvokasta pohjatietoa, jonka avulla vieraslajien torjuntaa voidaan suunnitella ja toteuttaa. Vieraslajiportaalista löytyy myös kasvien tunnistamis- ja torjuntaohjeet.

Lisätietoja

Hankesuunnittelija Paula Tallinen, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 941, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kartat: Vikuri-hankkeen tiedossa olevat Keski-Suomen jättiputkikohteet


Alueellista tietoa