Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Pk-yrityksille uudet kehittämispalvelut haettavissa 1.9.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa (Keski-Suomen ELY-keskus)

Yritysten kehittämispalvelut on pk-yritysten nykytarpeisiin luotu uusi ELY-keskusten palvelukokonaisuus, jonka avulla tuetaan yritysten uudistumista, kasvua, kehittymistä, työllistämistä sekä innovaatioiden kaupallistamista.  Palveluilla myös autetaan pk-yrityksiä varautumaan toimintaympäristöstä tai yrityksen sisäisistä tekijöistä johtuviin muutos- ja murrostilanteisiin. Kehittämispalvelut sisältävät liiketoiminnan analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluja sekä tulevaisuudessa mahdollisuuden kehittää pk-yritysten liiketoimintaverkostoja.

Yritysten kehittämistarpeiden mukaisesti räätälöitävät analyysi- ja konsultointipalvelut ovat haettavissa 1.9.2014 lähtien Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskus). Palveluja tuottavat valtakunnallisesti kilpailutetut asiantuntijat.

Yritysten kehittämispalvelut tarjoavat pk-yrityksille hyvät eväät eteenpäin

Yritysten kehittämispalvelut on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on potentiaalia liiketoimintansa kehittämiseen, kasvattamiseen sekä ihmisten työllistämiseen. Palveluissa on panostettu yritysten palvelutarpeen tunnistamiseen sekä palveluiden räätälöintiin yritysten ehdoilla.

Analyysi-palvelu on suunniteltu nopeaksi ja joustavaksi, yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueiden tarkasteluksi, joka tuottaa pk-yritykselle selkeän ja tavoitteellisen kehittämissuunnitelman. Palvelu kestää pääsääntöisesti yhden päivän.

Konsultointi-palvelussa on kuusi teemaa: kasvu, uudistaminen, tuottavuus ja talous, markkinointi ja asiakkuudet, johtaminen ja henkilöstö sekä innovaatioiden kaupallistaminen. Palvelussa korostuu strateginen näkökulma ja yritysasiakkaan tarpeet. Konsultointi kestää minimissään kaksi päivää ja perustuu toteuttamissuunnitelmaan. Ennen konsultoinnin myöntämistä yrityksen kehittämistarve tulee olla arvioitu ulkopuolisen tahon toimesta.

Lisätietoa analyysi- ja konsultointi-palveluista, palveluja toteuttavista asiantuntijoista sekä palveluiden hinnoista ja hakemisesta löytyy osoitteesta: www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Lisätietoja uusista Yritysten kehittämispalveluista:

Keski-Suomen ELY-keskus, kehittämispäällikkö Pirjo Suhonen, pirjo.suhonen(at)ely-keskus.fi p. 0295 024 601.

Liite 1 Yritysten kehittämispalveluiden taustaa

 


Alueellista tietoa