Alueellista tietoa

Päiväys Aika Aihe Alue
21.11.2023 14:00 – 17:00 Team Finland -info | Muonio Lappi
21.11.2023 17:00 – 19:00 ESR+ -hankehakuklinikka Oulussa 20.11. ja etänä (Teams) 21.11.2023
21.11.2023 18:00 – 20:00 Yleisötilaisuus Murskemäen tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta Pirkanmaa
22.11.2023 12:00 – 16:00 Pohjois-Suomi: Kohti hiilineutraalia Suomea -aluetilaisuus Oulussa 22.11.2023 klo 12–16 Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa
22.11.2023 17:00 – 19:00 Yleisötilaisuus: Evitskogin pellonparannushanke, YVA-ohjelma Uusimaa
22.11.2023 18:00 – 20:00 Yleisötilaisuus, YVA-ohjelma, Vantaan Energia Oy, vaarallisen jätteen poltto JV2-laitoksessa Uusimaa
22.11.2023 18:00 – 19:00 Yleisötilaisuudet 22.11.2023 ja 23.11.2023, YVA-ohjelma, Fingrid Oyj, 400 kV voimajohtohanke Hausjärvi-Anttila Uusimaa, Häme
23.11.2023 09:00 – 12:00 Pohjoisen Suomen vesihuoltostrategian maakunnallinen toimenpidetyöpaja 2: Kainuu Kainuu
23.11.2023 09:00 – 12:00 Julkaisuwebinaari: Toimintamalli valtion ympäristönsuojeluviranomaiselle konkurssitilanteita varten – Erityisesti kaivosten konkurssitilanteissa Kaakkois-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Satakunta, Lappi, Häme, Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa, Varsinais-Suomi
23.11.2023 09:00 – 11:00 Yritysrahoituksen monet mahdollisuudet Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomi