Navigointivalikko

Ajankohtaista - Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset ja ilmoitukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset ja ilmoitukset löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa -kohdasta halutun alueen.

Liikenneväylien suunnittelua koskevat kuulutukset julkaistaan 1.3.2023 jälkeen Valtion liikenneväylien suunnittelu-sivulla.

Valtion liikenneväylien suunnittelu

Tätä ennen julkaistut kuulutukset löytyvät tältä sivulta.

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen valtakunnalliset ja useampaa aluetta koskevat kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset julkaistaan seuraavalla sivulla:

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset

Tällä sivulla julkaistavat kuulutukset, yleistiedoksiannot päätökset ovat nähtävillä vähintään yleistiedoksiantoa vastaavan ajan eli 7 + 30 vrk. Vanhempia kuulutuksia, yleistiedoksiantoja ja päätöksiä voi tiedustella kirjaamosta.

Alueelliset ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa -kohdasta haluttu alue.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset, päätökset ja yleistiedoksiannot - Etelä-Pohjanmaa

Tällä sivulla julkaistaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen julkiset kuulutukset, ylesitiedoksiannot ja ilmoitukset.

Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet

 

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue

Maaseudun laajakaistahankkeet

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen valtakunnalliset ja useampaa aluetta koskevat kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset julkaistaan seuraavalla sivulla:

Luonnonsuojelulain mukaiset kuulutukset

Luonnonsuojelulain mukaiset päätökset

Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta annetut kuulutukset ja päätökset

Melua ja tärinää koskevat kuulutukset, päätökset ja ilmoitukset

​​​​​YVA-kuulutukset, lausunnot, perustellut päätelmät sekä päätökset YVA-menettelyn (ympäristövaikutusten arviointi) soveltamisesta

Tarkkailusuunnitelman tai -ohjelman hyväksymisestä annetut kuulutukset ja päätökset

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset

 

Ojitustoimitukset

20.5.2024 Kuulutus: Kutsu ojitustoimituksen toimituskokoukseen. Kontoluoman peruskuivatushanke, Alavus. (pdf) Nähtävillä 20.5.-11.6.2024.

 

Vesilain mukaiset muut kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset

Rakennusperintölain mukaiset yleistiedoksiannot

 

Muut kuulutukset, päätökset ja yleistiedoksiannot

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

Yleistiedoksiannot​​

​​​Kalatalousasioiden kuulutukset

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa rannikon kalataloustehtävistä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten alueella. Valitse aluevalinnasta Varsinais-Suomi.

Päivitetty: 18.06.2024