Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Ympäristökasvatuksen valtakunnalliset hankeavustukset jaettu

Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt avustusta 13:lle ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävälle, valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävälle hankkeelle. Rahoitetuissa hankkeissa ovat esillä tänä vuonna mm. lähiluonnon merkitys ja arvostus, lasten ja nuorten osallistuminen sekä opettajien osaamisen kehittäminen pitkäaikaisten tulosten aikaan saamiseksi. Myös eri tahojen yhteistyö on keskeistä useissa hankkeissa.

Hakemuksia tuli tänä vuonna 61 kappaletta, ja haettu avustussumma oli yhteensä yli miljoona euroa. Vuoden 2017 määräraha avustuksiin oli 240 000 euroa. Hakemusten taso oli jälleen korkea.

Rahoitettaviksi etsittiin erityisesti hankkeita, jotka edistävät Suomen kulttuuriympäristöstrategian tai luonnon monimuotoisuusstrategian tavoitteita tai auttavat opettajia ja muita kasvattajia heidän jokapäiväisessä työssään. Harkinnassa arvioitiin mm. hankkeen toimenpiteiden sopivuutta kohderyhmän kannalta, hankkeen toteuttajan osaamista ja yhteistyöverkostoja sekä tulosten hyödynnettävyyttä hankkeen jälkeen.

– Esimerkiksi koulujen kanssa toteuttavissa hankkeissa arvostettiin sitä, että hanke antaa eväitä jatkaa toimintaa kouluissa hankkeen jälkeen sen sijaan, että toiminta vain käväisee koulun arjessa, kertoo ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen ELY-keskuksesta.

Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa myös avustuksiin

Ympäristökasvatuksen hankeavustukset käsitellään keskitetysti Keski-Suomen ELY-keskuksessa osana sen valtakunnallista erikoistumistehtävää. Haku järjestetään valtakunnallisesti vielä ensi syksynä. Maakuntauudistuksen valmistelun linjausten mukaisesti jokainen maakunta päättäisi maakuntauudistuksen myötä jatkossa itsenäisesti siitä, millaista tukea ympäristökasvatukselle ja ympäristökasvatushankkeille tarjoaa.

– Avustuksilla on saatu aikaan paljon tärkeitä ja toimivia asioita. Toivon, että tulevissa maakunnissa ymmärretään näiden sinänsä suhteellisen pienten rahojen merkitys ja resursoidaan edelleen ympäristökasvatuksellista toimintaa, sanoo Tuulinen. – Valtakunnallisesti merkittävät hankkeet joutuvat luultavasti etsimään muita rahoituslähteitä, mutta toisaalta paikallisille hankkeille voi aueta mahdollisuus saada tukea. Esimerkiksi monet kulttuuriympäristöhankkeet liittyvät tiiviisti juuri tiettyyn toteuttamispaikkaan. Nyt paikallisia hankkeita ei ole ollut mahdollista avustaa näillä rahoilla.

Avustukset ovat ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Myönteiset avustuspäätökset on lähetetty hakijoille, kielteiset päätökset lähetetään tämän ja ensi viikon kuluessa.

Lisätietoja:

Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 669

Liite:

 


Alueellista tietoa