Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Ympäristökorvauksen ehtojen noudattamista valvotaan ja puutteita havaitaan paljon

Ympäristökorvauksen ehtojen noudattamista valvotaan sekä maatiloilla että asiakirjoista. Tilakäynneillä puutteita havaitaan tyypillisesti suojakaistoissa, suojavyöhykkeiden sadonkorjuussa ja kerääjäkasveissa. Erityisen paljon laiminlyöntejä on kuitenkin papereista valvottavissa tukiehdoissa. Lähes kolmanneksella tiloista on puutteita viljavuustutkimuksissa ja lannoituksessa.

Vuosittain haetusta ympäristökorvauksen euromäärästä noin viisi prosenttia hylätään valvonnassa tukiehtopuutteiden takia. Tukisummaa vähentävät lisäksi kuntien tekemät hallinnolliset leikkaukset ja tiloilla todetut pinta-alavirheet. Ympäristökorvauksessa on joitakin tukiehtoja, jotka saattavat vuoden 2022 valvonnassa aiheuttaa takaisinperinnän jopa vuoteen 2015 asti. Varsinkin suojavyöhykkeet ovat aiheuttaneet aiempina vuosina merkittäviäkin takaisinperintöjä.

Mistä ympäristökorvauksen suuri seuraamusmäärä johtuu? Ympäristökorvausta on kritisoitu siitä, että se ei ole tarpeeksi vaativa. Valvonnan näkökulmasta vaatimuksia on pikemminkin liikaa. Ympäristökorvauksessa on niin paljon tukiehtoja, että viljelijät eivät niitä kaikkia tiedä tai muista. Valvonnassa on noin 150 ympäristökorvaukseen liittyvää tarkastettavaa tukiehtoa. Yksittäinen tukiehto saattaa sisältää moniakin tarkastettavia asioita. Yhtenä syynä lienee myös se, että tietyistä toimenpiteistä ei makseta riittävän suurta korvausta. Maksettava korvaus on niin pieni, että se ei kannusta viljelijää noudattamaan tukiehtoja. Ennemmin otetaan seuraamukset, jos valvonta osuu kohdalle.

Viljelijätukien valvonnassa katseita aletaan kääntää jo vuonna 2023 alkavaan rahoituskauteen ja sen valmisteluun. Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että uusi ympäristökorvaus on hyvin samanlainen kuin nykyinen. Toivottua yksinkertaistumista saatiin jonkin verran, mutta tarkastettavia tukiehtoja riittää jatkossakin. Seuraavalla rahoituskaudella otetaan käyttöön ympäristökorvauksen rinnalle niin sanottu ekojärjestelmä, jonne siirretään osa ympäristökorvauksen toimenpiteistä.

Seuraamusjärjestelmää on tarkoitus yksinkertaistaa niin, että varsinkin tilakohtaisessa toimenpiteessä kaikista lohkokohtaisista puutteista ei enää anneta prosenttivähennyksiä, vaan lohkon tuki hylätään noudattamatta jättämisen seurauksena. Seuraamusjärjestelmää muuttaa sekin, että jatkossa ympäristökorvauksessa voidaan tämänhetkisen tiedon mukaan antaa varhainen varoitus eli käytännössä huomautus pienimmistä puutteista.

Lue lisää:

Blogi: Ympäristökorvaus – valvonnan murheenkryyni, 21.1.2022 (ruokavirasto.fi)