Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Ylinopeudet tavallisia koulujen läheisyydessä, höllennäthän kaasujalkaa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen siirrettävät nopeusnäyttötaulut ovat kiertäneet jo lähes sadassa kohteessa. Nopeusnäyttötaulut hankittiin vuosi sitten ja niiden tarkoituksena on antaa palautetta autoilijoille heidän ajonopeuksistaan. Näytöt ovat kiertäneet lukukausien aikana pääosin alakoulujen läheisyydessä muistuttamassa autoilijoita ajonopeuksien hillinnästä.  

Keskinopeus ylitti nopeusrajoituksen noin puolessa mittauskohteista

Mittauksia on tehty Oulun seudun kunnissa 30–70 km/h nopeusrajoitusalueilla. Noin puolessa mitatuista kohteista näytön ohittaneiden ajoneuvojen keskimääräinen ajonopeus ylitti kohteen nopeusrajoituksen. Noin joka kuudennessa mitatuista kohteista näytön ohi ajavien keskinopeus ylitti nopeusrajoituksen 5 km/h tai enemmän.

Noin puolessa mitatuista kohteista yli 30 % ohi ajaneista autoilijoista ylitti nopeusrajoituksen vähintään 3 km/h. Noin joka neljännessä mittauspisteessä useampi kuin joka viides ohittava autoilija ajoi ylinopeutta 10 km/h tai enemmän (kuva 1). Kohteita, joissa ajetaan yleisesti reilua ylinopeutta, oli kaikilla nopeusrajoitusalueilla.  

Ylinopeudet riski kävelijöille ja pyöräilijöille

Mittaustuloksia tarkasteltiin erikseen klo 6 - 18 väliseltä ajalta ja koko vuorokauden ajalta. Ero keskinopeuksissa ja ylinopeutta ajavien osuuksissa olivat pieniä päiväajan ja koko vuorokauden välillä. Yöajan yksittäisistä suurista ylinopeuksista huolimatta, ylinopeutta ajaminen taajamissa on mitä suurimmissa määrin päiväajan ongelma, jolloin kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrä on suurin.

Taajamissa henkilövahinko-onnettomuudet tapahtuvat erityisesti kävelijöille ja pyöräilijöille. Suurin yksittäinen vaikuttava tekijä onnettomuuksissa on ajonopeus, joka vaikuttaa ajoneuvon pysähtymismatkaan ja törmäysnopeuteen, ja sen kautta onnettomuuden tapahtumiseen ja loukkaantumisen vakavuuteen.

Nopeusnäytöt hillitsevät ajonopeuksia

Nopeusnäyttö mittaa lähestyvästä ajoneuvosta useita havaintoja. Lähes yhdeksässä kohteessa kymmenestä (86 %) nopeusnäyttö mittasi kauempana näytöstä keskimäärin suurempia ajonopeuksia kuin lähempänä näyttöä, eli näyttö vaikutti ajonopeuksiin laskevasti. Suurimmat muutokset havaittiin paikoissa, joissa ylinopeuksia ajettiin eniten.

Näytöt antavat palautteen ja tallentavat tiedon

Nopeusnäyttötauluja kierrätetään Oulun seudulla kaksivuotisena projektina. Kiertäviä tauluja on neljä kappaletta ja ne ovat noin viikon kussakin kohteessa. Mittauskohteet valitaan Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja poliisin yhteistyönä.

Näyttö antaa kuljettajalle palautteen ajokäyttäytymisestä, mutta myös tallentaa tiedon. Näyttö ei tallenna mitään yksilöivää tai kuvatietoa autoilijoista, joten liikkujien yksityisyys säilyy. Myös ne suuremmat ylinopeudet, joita taulu ei näytä, tallentuvat tutkimuskäyttöä varten. Näyttöjen keräämästä tiedosta tehdään vuosittain seurantaraportti.

Lisätiedot:

Tieinsinööri Päivi Hautaniemi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, [email protected], 040-571 6067
Liikenneinsinööri Jorma Heikkinen, Oulun kaupunki Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, [email protected], 044-703 2112


Alueellista tietoa