Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy valtatien 3 parantamisesta Helsingbyn ja Laihian välillä (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ja lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaisen yleissuunnitelman laadinnan valtatien 3 parantamisesta Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian välillä. Valtatie 3 on kyseisellä suunnittelualueella osa runkoverkkoa. Nykyisen valtatien palvelutaso välillä Helsingby - Laihia ei vastaa liikenteen tarpeita. Tieosuuden korkeat liikennemäärät aiheuttavat ongelmia kuljetusten toimivuuden lisäksi myös henkilöautoliikenteen sujuvuudelle ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudelle. Tasoliittymistä puuttuvat kanavoinnit aiheuttavat jatkuvia vaaratilanteita kääntyvien ja suoraan ajavien kesken. Parantamishankkeen tavoitteena on nelikaistainen, korkeatasoinen ja turvallinen valtatieyhteys Laihian ja Vaasan välille.

Parannettava tiejakso sijoittuu Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian keskustan väliselle alueelle ja on pituudeltaan noin 14 kilometriä. Suunnittelualue alkaa Mustasaaren Vikbyssä valtatien 8 eritasoliittymästä ja yhdistyy Laihialla Maunulan eritasoliittymään. Suunnittelun aikana selvitetään vaihtoehtoisia linjauksia: valtatien 3 uusia linjauksia tai nykyisen valtatielinjauksen parantamista. Suunnitelluilla ratkaisuilla halutaan erottaa pyöräily, jalankulku ja autoliikenne. Liikenneturvallisuutta parannetaan muun muassa rakentamalla liittymiin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden eritasoratkaisuja.

Yleissuunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointi ovat käynnistyneet samanaikaisesti tammikuussa 2019. Ympäristövaikutusten arvioinnissa ja yleissuunnitelmassa tutkitaan erilaisia valtatien parantamisen vaihtoehtoja ja arvioidaan niiden vaikutuksia. Menettelyllä kerätään tietoa päätöksenteon tueksi. Vaihtoehtoja vertaamalla pyritään löytämään hankkeelle toteuttamiskelpoinen ratkaisu.  Ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistuu loppukeväällä 2019 ja ympäristövaikutusten arviointiselostus keväällä 2020. YVA-menettelyn jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY - keskus tekee päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta. Tämän jälkeen valitusta vaihtoehdosta laaditaan tavoiteaikataulun mukaisesti vuoden 2020 loppuun mennessä liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen yleissuunnitelma. Koska kyseessä on merkittävän kokoinen hanke, tiesuunnitelman toteuttaminen vaatii myös eduskunnan päätöksen rahoituksesta. Yleissuunnitelman vahvistuttua tielinjaus huomioidaan myös kuntien omassa maankäytön suunnittelussa.

YVA-menettelyn ja yleissuunnitelman laadinnan aikana järjestetään alueen asukkaille, maanomistajille ja kaikille hankkeesta kiinnostuneille useita mahdollisuuksia osallistua suunnitteluun. Kaikille avoimien yleisötilaisuuksien lisäksi hankkeen aikana järjestetään karttapalautekysely sekä sidosryhmille suunnattuja työpajoja. Suunnittelusta ja tilaisuuksista tiedotetaan alueen lehdissä ja hankkeen internet-sivuilla. Lisäksi hankkeesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua postituslistalle, jonka kautta tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja osallistumistilaisuuksista.

Hankkeen Internet-sivuilla kerrotaan YVA-menettelystä, suunnittelun etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista. Sivuilta löytyy myös suunnittelijoiden yhteystiedot sekä ohjeet hankkeen postituslistalle liittymiseen.

Valtatien 3 Helsingby-Laihia parantamishankkeesta järjestetään ensimmäinen kaikille avoin yleisötilaisuus keskiviikkona 6.2.2019 klo 18-20 Laihian nuorisoseuralla (Alkiontie 6, 66400 Laihia).

Lisätietoja:

Hankkeen Internet-sivut

Hankkeesta vastaava: Eeva Kopposela, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh 0295 027 727

YVA-konsultti: Joonas Hokkanen, Ramboll Finland Oy, puh 0400 355260

Tiesuunnittelu: Sanna Kaikkonen, Ramboll Finland Oy, puh 040 5957160


Alueellista tietoa