Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Vuonna 2013 ELY-keskuksen ja Tekesin yritysrahoituksen kysyntä ja myönnöt laskivat Kaakkois-Suomen osalta  (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY -keskus) myönsi yrityksille viime vuonna rahoitusta noin 7,7 miljoonaa euroa.

Yrittäjyyden ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämiseksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus myönsi vuonna 2013 yrityksen kehittämisavustusta 75 hankkeelle yhteensä noin 4,0 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myönnettyjen energiatukien määrä oli noin 2 miljoonaa euroa. Toimintaympäristön kehittämisavustusta myönnettiin kuudelle hankkeelle noin 808 000 euroa. Yritysten ja toimintaympäristön kehittämisavustuksista noin 3,0 miljoonaa euroa oli EU-osarahoitteista tukea.

Valmistelurahoitusta laajemman kehittämishankkeen valmisteluun ELY-keskus myönsi 31 hankkeelle yhteensä noin 401 000 euroa.

Vuonna 2013 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella oli yritysrahoitukseen käytettävissä 9,0 miljoonaa euroa. Tästä noin 3,5 miljoonaa euroa oli EU-osarahoitteista. Käyttämättä jäänyt yritysrahoitus, yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa, siirtyi käytettäväksi vuonna 2014.

Kokonaisrahoituksesta noin 1,3 miljoonaa euroa oli äkilliseen rakennemuutokseen liittyvää erillisrahoitusta. Rakennemuutosaluetta oli Kotka-Haminan seutukunta, jonka asema äkillisen rakennemuutoksen alueena päättyi vuoden 2013 lopussa. Seutukunta on kuitenkin nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueeseen rinnastettavaksi lakkauttavien varuskuntien paikkakunnaksi vuoden 2015 loppuun asti.

Vuonna 2013 yrityksen kehittämisavustuksena haettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta yhteensä noin 16,3 miljoonaa euroa, mikä on lähes 6,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Energiatukea haettiin runsaasti edellisvuotta enemmän, 123,5 miljoonaa euroa.

Yritysrahoituksesta kohdistui Kymenlaaksoon noin 3,9 miljoona, josta Kotka-Haminan seutukunnan yrityksiin rahoitusta noin 2,4 miljoonaa euroa ja Kouvolan seutukunnalle 1,4 miljoonaa euroa. Etelä-Karjalaan tukea myönnettiin 3,8 miljoonaa euroa, josta Lappeenrannan seutukunnan yrityksille 2,7 miljoonaa euroa ja Imatran seutukunnalle 1,1 miljoonaa euroa.

Uudet työpaikat syntyivät pieniin yrityksiin

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoittamien hankkeiden myötävaikutuksella arvioidaan viime vuonna syntyneen 13 uutta yritystä ja 315 uutta työpaikkaa, mitkä ovat määrällisesti edellisvuosia hieman pienemmät arviot. Uusista työpaikoista kaikki syntyivät pienissä yrityksissä.

Kuluvan vuoden rahoitusmahdollisuudet yritysten kehittämistoimiin vaikuttavat loppu vuoden kasvava kysyntäkin huomioiden kohtuullisen hyvältä. Yritysten kehittämispalvelut (aiemmin Tuotteistetut palvelut) saadaan pian käyttöön ja yrittäjille sekä yritysten perustajille suunnattujen sähköisten palvelujen suosio on YritysSuomi-sivuston kautta kasvussa.

Merkittävä osa yritysrahoituksesta on EU-osarahoitteista ja uuden ohjelmakauden myöntövaltuuksien käyttö alkaa heinäkuun alusta. Kansallista valtuutta on kuitenkin käytettävissä jo vuoden alusta. EU-ohjelmat tulevat vuoden 2014 alusta supistumaan merkittävästi ja tämä tarkoittanee jatkossa myös yritysrahoitukseen käytätettävissä olevan rahoituksen vähenemistä.

Innovaatiorahoituskeskus TEKES myönsi Kaakkois-Suomeen rahoitusta yhteensä 15,7 miljoonaa euroa,  mistä yritysten innovaatiorahoituksen osuus oli 6,3 miljoonaa euroa

Tekes on tehnyt Kymenlaakson yrityksille vuonna 2013 rahoituspäätöksiä noin 0,9 miljoonalla eurolla ja Etelä-Karjalan yrityksille 5,4 miljoonalla eurolla. Vastaavasti viime vuonna positiivisia rahoituspäätöksiä oli Kymenlaaksossa 1,6 ja Etelä-Karjalassa 11,1 miljoonalla eurolla. Kysyntä myös TEKES-rahoituksen suhteen laski edellisvuoteen verrattuna.

Tutkimushankkeisiin rahoitusta myönnettiin  Etelä-Karjalaan yhteensä 9,2 milj. euroa, mikä puolestaan oli 2 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuotena.

Maaseudun mikroyrityksille rahoitusta maaseutuohjelmasta

Kaakkois-Suomen ELY-keskus myönsi vuonna 2013 maaseutuohjelmasta yritysrahoitusta yhteensä 1,26 milj. euroa, josta suurin osa oli investointitukea. Kymenlaaksoon yritysrahoitusta myönnettiin 18 yrityshankkeeseen yhteensä 1,16 milj. euroa ja Etelä-Karjalaan 10 yrityshankkeeseen n. 100 000 euroa. Aloittavien yritysten hankkeita oli 10 kpl eli n. 36 %.

Toimialoista kohdistui eniten tukea elintarviketoimialalle yhteensä n. 860 000 euroa viiteen hankkeeseen. Suurin yksittäinen hanke ko. toimialalla oli Kaslink Foods Oy:n investointihanke, johon tukea myönnettiin n. 730 800 euroa. Matkailun toimialan yrityksille tukea myönnettiin n. 47 000 euroa viiteen hankkeeseen. Matkailutoimialan osalta hankkeiden määrä ja koko oli olennaisesti edellistä vuotta pienempi. Palvelutoimintaan liittyvien yritysten hankkeita oli kahdeksan ja tukea myönnettiin 100 000 euroa.

Rahoitushakemuksia jätettiin vuonna 2013 35 kpl, joissa tukea haettiin yhteensä n. 1,6 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna hakemuksia jätettiin 51 kpl, joten laskua hakemusmäärissä oli havaittavissa. Osittain hakemusten määrän vähenemiseen vaikutti maaseutuohjelman määrärahatilanne, joka osoittautui vuoden 2013 osalta niukaksi.

Pääosa yritystuesta myönnettiin Kymenlaaksoon. Etelä-Karjalaan myönnetyn tuen määrä laski selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten yritystukea myönnettiin Kouvolaan 12 yrityshankkeeseen yhteensä n. 1,1 milj. euroa. Toimintaryhmien kautta tulleita yrityshankkeita rahoitettiin 11 kpl, joihin tukea myönnettiin n. 211 000 euroa.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 osalta vuosi oli viimeinen varsinainen ohjelman toteuttamisvuosi. Alkuvuodesta 2014 voi vielä hakea yritystukea, joiden osalta päätökset tulee tehdä 30.6.2014 mennessä. Käytettävissä oleva määräraha maaseutuohjelmasta rahoitettaviin yrityshankkeisiin on tänä vuonna vähäinen, joten moneen yrityshankkeeseen raha ei tule riittämään. On myös huomioitava, että tänä vuonna rahoitetut hankkeet ja jo aiemmin rahoitetut hankkeet tulee toteuta viimeistään 31.12.2014 mennessä.

Yrittäjille on tarjolla myös tänä vuonna neuvontaa Yrittäville - maaseutuneuvonta osana seudullisia yrityspalveluita Kaakkois-Suomessa hankkeen kautta, jota toteuttavat ProAgria Etelä-Suomi yhdessä elinkeinoyhtiöiden kanssa. Hanke tarjoaa yrittäjille perusneuvontaa yritystoimintaa liittyen, neuvontaa rahoitusmahdollisuuksista ja hakemusten täyttöohjausta. Myös ELY-keskuksen yritysrahoitusasiantuntijat neuvovat hakijoita rahoituksen hakemiseen liittyvissä asioissa, joten kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntijoihin.

Uuden ohjelmakauden 2014 - 2020 yritystukien haku arvioidaan käynnistyvän aikaisintaan v. 2015 alussa.

Lisätietoja:
- johtaja Satu Mäkelä, puh 0295 029 147
- yksikön päällikkö Juha Linden, puh 0295 029 069.
- asiantuntija(maaseuturahoitus) Jukka Saarni, puh  0295 029 085


Alueellista tietoa