Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Viljelijätukien valvonnalle hyvä arvosana

Viljelijät suhtautuvat varsin myönteisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) tekemään maataloustukien valvontaan. Valvontojen kohteena olleet viljelijät antavat valvonnalle kokonaisuutena kouluarvosanan 8,21. Arvosana on laskenut hieman kaksi vuotta sitten tehdystä kyselystä, jossa vastaava arvosana oli 8,25. Tiedot ilmenevät Maaseutuviraston tammikuussa tekemästä kyselystä, jossa selvitettiin vuonna 2016 maataloustukien valvonnassa olleiden viljelijöiden kokemuksia tukien hakemisesta ja valvonnoista.

Noin 80 prosenttia viljelijöistä ilmoitti pitävänsä valvontoja tarpeellisena maataloustukiin liittyvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Kriittisyys valvontaseuraamusten oikeudenmukaisuutta kohtaan on kuitenkin lisääntynyt aikaisempiin kyselyihin verrattuna.

Maaseutuvirasto on käsitellyt kyselyn tuloksia yhdessä ELY-keskusten maataloustukien valvonnasta vastaavien henkilöiden kanssa. Tulosten perusteella on koottu valvonnan kehittämiskohteita alueellisesti ja koko maan tasolla.

Lue lisää:


Alueellista tietoa