Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Vientiä, kasvua, osaamista ja uusia työpaikkoja - vaikuttavuutta ELY-keskuksen rahoituksella (Itä-Suomi)

Yritysten investoinnit innovaatiotoimintaan, vientiin ja kasvuun nostivat Suomen kasvu-uralle viime vuoden aikana. ELY-keskukset rahoittivat Suomessa vuonna 2016 rakennerahastosta, maaseuturahastosta ja kansallisista varoista 2 426 pk-yritysten kehittämis- ja investointihanketta noin 180 miljoonalla eurolla. Uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän noin 7 600 kpl.

Itäsuomalaisten pk-yritysten kehittämishankkeita rahoitettiin vuonna 2016 noin 48,5 miljoonalla eurolla. Rahoituksen myötävaikutuksella uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän yli 1 450 kpl. Vuonna 2016 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja aluekehitysrahaston (EAKR) yli 24 miljoonan euron kehittämisrahoituksella parannettiin pk-yritysten kilpailukykyä, johtamista sekä digiosaamista. Rahoitetuissa hankkeissa toimintaansa kehitti yli 2 000 itäsuomalaista pk-yritystä. Maaseudun kehittämishankkeita rahoitettiin yhteensä noin 31 miljoonalla eurolla.

ELY-keskukset vauhdittavat suomalaisten pk-yritysten kasvua ja vientiä yrityksen kehittämisavustuksella

ELY-keskukset rahoittivat yrityksen kehittämisavustuksella (EAKR + kansallinen) pk-yritysten kasvuhankkeita Suomessa vuonna 2016 noin 106 miljoonalla eurolla. Kehittämishankkeiden odotetaan käynnistävän noin 335 miljoonan euron kehittämisinvestoinnit ja uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän noin 5 700. Rahoituksen myötävaikutuksella avustusta saaneiden yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 1,7 miljardia euroa, josta vientiä on yli 1,1 miljardia euroa.

Kehittämishankkeiden avulla yritykset hakevat kilpailukykyä kehittämällä uusia tuotteita ja palveluita sekä parantavat tuottavuutta ja kansainvälistyvät. Lisäksi yritykset hyödyntävät tekemiään aineellisia ja aineettomia investointeja laajasti liiketoiminnassaan. Uusia patentteja arvioidaan syntyvän lähes 700 ja muita aineettomia oikeuksia lähes 1 750. Vuosi 2016 oli rahoituksen kysynnän osalta vireä ja rahoitusta haettiinkin noin 170 miljoonan euron edestä.

ELY-keskus rahoitti itäsuomalaisten yritysten kilpailukykyä edistäviä kehittämishankkeita noin 48,5 miljoonalla eurolla vuonna 2016

Vuonna 2016 ELY-keskus rahoitti Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa pk-yritysten kilpailukykyä edistäviä kehittämishankkeita noin 48,5 miljoonalla eurolla. Rahoitettuja kehittämishankkeita oli 506 ja niiden odotetaan käynnistävän ainakin noin 150 miljoonan euron kehittämisinvestoinnit. Lisäksi hakijayritysten liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 360 miljoonalla eurolla, josta viennin osuus on noin 170 miljoonaa euroa. Uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän noin 1 450 kpl.

Viennin tuplaus -kampanjalla haetaan uutta kasvun vaihdetta ja miljoonaluokan viennin kasvua

Keväällä 2016 käynnistettyyn Viennin tuplaus -kampanjaan lähti mukaan 29 itäsuomalaista yritystä. Kehittämisyhteistyön avulla näiden yritysten tavoitteena on kasvattaa vientiä yli 400 miljoonalla eurolla vuoteen 2021 mennessä. Team Finland -verkosto, ELY-keskus, Tekes, Finpro ja Finnvera tarjoavat yritysten merkittävän kasvun aikaansaamiseksi kansainvälistymispalveluja, neuvontaa, sparrausta ja rahoitusta.

Suurimmat yritystukipäätökset Itä-Suomessa vuonna 2016

  • Kaivospuu Oy, Joensuu 1 273 800 €
  • Iisveden Metsä Oy, Suonenjoki 1 045 000 €
  • Bookwell Digital Oy, Juva 960 000 €
  • Oplatek Group Oy, Leppävirta 933 720 €
  • Fodesco Oy, Kontiolahti 871 750 €
  • Punkaharjun Luontomatkailu Oy, Punkaharju 770 422 €
  • Oy Moilas GF Ltd, Pieksämäki 733 930 €

Yritysten kehittämispalveluiden avulla kehitetään yritysten kasvun ensiaskeleita

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen pk-yrityksille tarjoamia matalan kynnyksen liiketoiminnan analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluja. Niiden avulla pk-yritys voi tehdä esimerkiksi pienimuotoisia selvityksiä innovaatiosetelin tapaan. Kehittämispalvelujen avulla tuetaan pk-yritysten kasvun, uudistumisen, kansainvälistymisen sekä työllistämisen ensiaskeleita. Palveluita tuottaa lukuisa joukko asiantuntijoita ympäri Suomea.

Itä-Suomessa toteutettiin vuonna 2016 kaikkiaan 272 yrityskohtaista kehittämispalvelua, joihin ELY-keskus myönsi rahoitusta yhteensä noin miljoona euroa. Reilu kolmannes kehittämispalveluista johti laajempaan yrityksen kilpailukykyä parantavaan kehittämishankkeen. Näin käynnistyneitä kehittämishankkeita rahoitettiin eri lähteistä mm. pankit, ELY-keskus, Tekes, Finnvera.

Kehittämisrahoituksella parannetaan pk-yritysten kilpailukykyä ja kehitetään vähähiilisiä ratkaisuja sekä parannetaan nuorten yrittäjyystaitoja Itä-Suomessa

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja aluekehitysrahaston (EAKR) kautta rahoitettiin työllisyyteen, osaamisen kehittämiseen ja ympäristön kehittämiseen liittyviä kehittämishankkeita noin 24 miljoonalla eurolla vuonna 2016.  Euroopan sosiaalirahaston rahoituksesta 35 % kohdennettiin pk-yritysten tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Pk-yrityksiä on kiinnostanut erityisesti digitaitojen kehittäminen osana liiketoimintaa. Aluekehitysrahaston (EAKR) tuella rahoitettiin liikkumiseen ja saavutettavuuden kehittämiseen liittyviä hankkeita, yhteensä noin 2 miljoonalla eurolla.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella edistettiin esimerkiksi maahanmuuttajien ja nuorten työllisyyttä sekä pitkään työttömänä olevien työkyvyn edistämistä. Näihin toimenpiteisiin kohdistui yli puolet rahoituksesta.

Liitteet:
Yritys- ja hankerahoitus 2016 Etelä-Savo
Yritys- ja hankerahoitus 2016 taustataulukot Etelä-Savo
Yritys- ja hankerahoitus 2016 Pohjois-Savo
Yritys- ja hankerahoitus 2016 taustataulukot Pohjois-Savo
Yritys- ja hankerahoitus 2016 Pohjois-Karjala
Yritys- ja hankerahoitus 2016 taustataulukot Pohjois-Karjala

Lisätietoa:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi)

Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, puh. 044 246 4670
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, puh. 040 843 1009
Johtaja Juha Pulliainen, Mikkeli, puh. 0400 252 086
Johtaja Ritva Saarelainen, Joensuu, puh. 0400 671 469
Ylijohtaja Kari Virranta, Kuopio, puh. 0400 371 094


Alueellista tietoa