Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Vesitilanne Uudellamaalla ajankohtaan nähden tavanomainen   (Uudenmaan ELY-keskus)

Tammikuun loppupuolella alkanut lauhempi ja sateinen jakso sulatti pääosan lumesta ja sai vedenkorkeudet ja virtaamat Uudenmaan vesistöissä selvään nousuun. Vedenkorkeudet eivät kuitenkaan ehtineet nousta läheskään tulvalukemiin, kun tammi-helmikuun vaihteessa alkanut pakkasjakso käänsi virtaamat laskuun. Tällä hetkellä vedenkorkeudet ovat ajankohtaan nähden pääosin tavanomaisilla tasoilla ja jatkavat loivaa laskua.

Alkuviikosta ilman lämpötilan ennustetaan nousevan nollan yläpuolelle ja sateita voi tulla jonkin verran. Virtaamat ja vedenkorkeudet kääntyvät uudelleen nousuun. Kovin merkittävää lisäystä ei vielä odoteta, elleivät sateet ole erityisen runsaita.

Lämmin jakso on haurastuttanut jääpeitettä, joten jäällä liikkumista tulee välttää. Pohjaveden pinnat Uudellamaalla ovat keskimääräisillä tasoilla.

Karjaanjoella suurten järvien Lohjanjärven ja Hiidenveden vedenpinnat ovat kääntymässä laskuun. Lohjanjärven vedenpinta on tasolla NN +31,68 m ja Hiidenveden tasolla NN +31,73 m. Juoksutus Lohjanjärvestä on tällä hetkellä noin 26 m3/s.

Vantaanjoen virtaama Vantaankoskella on noin 8 m3/s ja Oulunkylässä noin 12 m3/s. Vantaanjoen säännöstellyt järvet Tuusulanjärvi, Hirvijärvi, Suolijärvi ja Kytäjärvi ovat ajankohtaan nähden tavanomaisilla tasoilla. Juoksutus Tuusulanjärvestä on noin 1,5 m3/s, mikä on jonkin verran normaalia suurempi. Porvoonjoen virtaama Askolan Vakkolassa on noin 5 m3/s. Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on tasolla N60 +39,95 m, mikä on vain 5 cm keskimääräistä ylempänä.

Lisätietoja:

Kari Rantakokko  295 021 453


Alueellista tietoa