Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Varkauden seutu ja Kuopion kehitys piristävät Pohjois-Savon kehitysnäkymiä (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon näkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat vielä vaisuja. Maataloutta lukuun ottamatta haastavimpien aikojen uskotaan olevan hiljalleen takana. Varkauden alueen käynnistyneet investoinnit ja Kuopion vetovoima tuovat esiin positiivisia tulevaisuudenkuvia. Nämä arviot sisältyvät 12.3.2015 julkaistuun Alueelliset kehitysnäkymät –raportin Pohjois-Savon osuuteen, johon on koottu näkemyksiä alueen nykytilasta ja lähiajan talouskehityksestä.

 

Kokonaiskehitys Pohjois-Savossa on ollut heikentyneestä tilanteesta huolimatta monelta osin maan keskitasoa parempaa. Kuopion vetovoima on pysynyt vahvana. Koko maakunta on muuttovoittoinen ja kasvava.

 

Viime syksyyn verrattuna tilanne on joillakin toimialoilla muuttunut osin arvioitua heikompaan suuntaan, mutta toisaalta yritysten kehittämisaktiivisuus on nousussa. Heikkenevä euro on tukenut teollisuuden viennin käynnistymistä euroalueen ulkopuolelle, mutta osalla suurista yrityksistä on edelleen vaikeuksia mm. kohdemarkkinoista johtuvista syistä. Vaikeimmassa tilanteessa viimeisinä kuukausina ovat olleet kaupan ja palveluiden sektoreilla toimivat kuluttajarajapinnan yritykset. Aiempaa suurempia vaikeuksia uskotaan olevan edessä maatalouden toimialalla. Maidontuotannossa näkymät ovat muuttuneet viimeisen puolen vuoden aikana aiempaa heikompaan suuntaan mm. hintatason alenemisesta ja viennin vaikeutumisesta johtuen. Alan liikevaihdon muutoksen arvioidaan olevan jopa 35 miljoonaa euroa koko maakunnassa.

 

Kehitysnäkymät yrityskentässä ovat poikkeuksellisen jakautuneet. Barometrien näyttämä yleiskuva on Varkauden seutua lukuun ottamatta varsin synkkä. Pienimmät mikroyritykset kärsivät voimakkaasti kotimaisen kuluttajakysynnän alenemisesta ja näkymät ovat heikkenevät. Kasvua ja kansainvälistymistä hakevilla yrityksillä näkymät ovat selvästi keskimääräistä paremmat. Heikompi suhdanne ja odotettavissa oleva hitaan kasvun aika nähdään pysyvämpänä tilana. Tämä saattaa luoda uutta vauhtia korvaus- ja mahdollisesti myös muille investoinneille. Alueella toimii myös iso joukko yrityksiä, joiden jatkokehitys riippuu täysin suhdanteista. Odotettavissa oleva talouskasvu on jatkossakin hidasta ja työttömyystilanteen ei uskota juurikaan paranevan seuraavan vuoden aikana.

 

Maakunnan viidestä seutukunnasta positiivisimmat näkymät ovat Varkauden seudulla. Varkaus kehittyy nyt päätettyjen, suurten investointien varassa ja odotetut heijastevaikutukset näkyvät ilmapiirissä. Kuopion seudun näkymät ovat yleiseen suhdannetilanteeseen nähden kohtuulliset. Kuopion osalta odotuksia luovat uuden suuren sellutehtaan mahdolliset investointivaikutukset ja Savilahden-Neulaniemen alueen kehittämisinvestoinnit. Ylä-Savon osalta näkymät ovat aiempaa heikommat maatalouden toimialan muutoksen näkyessä voimakkaasti seudulla. Koillis-Savon näkymät ovat alueen heikoimmat seudun teollisten työpaikkojen ollessa edelleen rakennemuutoksen kourissa.

 

Pohjois-Savon osuus on luettavissa alla olevasta Alueelliset kehitysnäkymät 1/2015 -julkaisun linkistä sivulta 137 alkaen.

Alueelliset kehitysnäkymät 1/2015 (pdf, 3.6 MB, TEM toimialapalvelut)

 

lisätietoja:
strategiapäällikkö Juha Kaipiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus
juha.kaipiainen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 692

ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskus
kari.virranta(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 699


Alueellista tietoa