Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Vapaaehtoinen METSO-ohjelma siivitti metsiensuojelua - 1250 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita Keski-Suomeen vuonna 2015 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Päättynyt vuosi toi Keski-Suomeen uusia suojelualueita 1250 hehtaaria, joista valtiolle hankittiin 585 hehtaaria ja yksityismaan suojelualueina perustettiin 665 hehtaaria. Näistä alueista suojeltiin vapaaehtoisen METSO -metsien suojeluohjelman kohteina 773 hehtaaria. Lisäksi Natura 2000 –verkoston kohteita suojeltiin 477 hehtaaria, joista valtaosa oli UPM Kymmene Oyj:n omistuksessa. Maanomistajille maksettuihin korvauksiin ja kauppahintoihin käytettiin 5,5 miljoonaa euroa.

Kuva: Toivakan Lehmävuori, Keski-Suomen ELY-keskus

Suojeltavat alueet jakaantuvat lähes kaikkiin Keski-Suomen kuntiin. Eniten suojelualueita muodostettiin Pihtiputaalle (359 ha), Viitasaarelle (125 ha), Toivakkaan (105) ha ja Multialle (99) ha. Pihtiputaan runsas suojelumäärä johtuu UPM:n maiden (345 ha) suuresta osuudesta.

Merkittävin METSO –ohjelman hankinta oli Metsähallituksen rahoituksella Joutsan kunnalta hankittu lähes 150 hehtaarin lehtipuuvaltainen vanhan metsän kohde, joka sijaitsee valkoselkätikan esiintymisalueella ja on huomattava lisä tämän uhanalaisen lajin elinympäristöjen suojelussa.

UPM:n omistuksessa olleet suojelukohteet sijaitsevat eri puolilla Keski-Suomea. Merkittävimmät kohteet olivat Teerinevan alue ja Louhuvuoren vanhan metsän kohde Pihtiputaalla, Lehmävuori ja Iilijärven vanhan metsän alueet Toivakassa sekä Myllykankaan vanhan metsän kohde Äänekoskella.

METSO –ohjelmalla suojeltiin eniten runsaslahopuustoisia kangasmetsiä (noin 468 ha), puustoisia soita ja niiden reunametsiä sekä metsäisiä kallioita, jyrkänteitä ja louhikoita. Lisäksi suojeltiin pienvesien lähimetsiä, lehtoja, tulvametsiä sekä puustoisia perinnebiotooppeja.

Maanomistajille vapaaehtoinen metsiensuojeluohjelma METSO jatkuu valtion säästölinjasta huolimatta myös vuonna 2016.  Esityksiä suojeltavista kohteista voi tehdä joko suoraan ELY-keskukselle tai myös metsäalan toimijoiden välityksellä.  

Lisätiedot:

Luonnonvarayksikön päällikkö Auvo Hamarus, p. 0295 024 734
Ylitarkastaja Risto Kujala p. 0295 024 765


Alueellista tietoa