Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Vantaan risteyssiltojen S ja N sekä Myllymäen siltojen S ja N korjaus aiheuttaa muutoksia kantatien 50 (kehä III) liikennejärjestelyihin Vantaalla (Uudenmaan ELY-keskus)

Vantaan risteyssiltojen S ja N sekä Myllymäen siltojen S ja N korjaus aiheuttaa muutoksia kantatien 50 (kehä III) liikennejärjestelyihin maalis–elokuussa, jolloin nopeusrajoituksia työmaiden kohdalla alennetaan ja kaistajärjestelyjä muutetaan. Koko työn ajan ajoneuvoliikenteen käytössä on kaksi kaistaa suuntaansa. Työt ovat alkaneet maaliskuun loppupuolella ja ne valmistuvat elokuun loppuun mennessä.

Siltojen alapuolisia töitä tehdään öisin, jolloin valtatiellä 3 (Hämeenlinnan väylä) on ajoittain käytössä vain yksi ajokaista.

Työt on aloitettu maaliskuulla reunapalkkien kunnostustöillä ja kaidetöillä, jolloin kaistaleveyksiä on pienennetty ja nopeusrajoitusta alennettu. Nopeusrajoitus on työmaan kohdalla 60 km/h. Reunapalkkien korjausvaiheen liikennejärjestelyjen muutoksista on tiedotettu ennen töiden aloittamista.

Siltojen pintarakenteet korjataan kolmessa vaiheessa, jolloin liikennejärjestelyt muuttuvat kunkin vaiheen ajaksi. Joka pintarakennevaiheessa kaistat ovat erittäin kapeita, kaistojen sijaintia on muutettu sekä nopeusrajoitus on alennettu 50 km/h. Lisäksi valtatieltä 3 (Hämeenlinnan väylä) kehä III:lle molempiin suuntiin tulevien ramppien kiihdytyskaistat lyhenevät huomattavasti. Työt valmistuvat elokuun loppuun mennessä.

 

  • Pintarakennevaihe 1 alkaa viikolla 20.
  • Pintarakennevaiheen 2 arvioitu alkamisaika on viikolla 23.
  • Pintarakennevaiheen 3 arvioitu alkamisaika on viikolla 28.

 

Vaihtoehtoinen reitti kulkee Helsingin suunnasta Kehä III:ta länteen Kivistön liittymän kautta.

 

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) / Eteläinen hankinta-alue toimii kohteen rakennuttajana. Valvontakonsulttina toimii Sweco PM Oy ja urakoitsijana MPV-Infrarakenne Oy, joka vastaa työn toteutuksesta.

 

Linkit siltapaikoille:

 

 

 

Lisätietoja:

  • Työmaapäällikkö Ville Piirainen, MPV-Infrarakenne Oy, 050 314 1300
  • Valvontakonsultti Teija Räihä, SWECO PM Oy, 040 672 1548
  • Projektipäällikkö Timo Repo, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 0400 415 109

Alueellista tietoa